Top slide banner
Tổng số: 596
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
3521/UBND-LĐ 09/11/2022 V/v thông báo tuyển thực tập sinh hộ lý đi thực tập Nhật Bản Tải về
100/QĐ-TTCH 07/10/2022 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ của Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch covid-19 Tải về
05/2022/QĐ-UBND 06/10/2022 Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa & Thông tin huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La Tải về
1540/QĐ-UBND 05/10/2022 Quyết định Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ huyện Mộc Châu Tải về
2552/KH-UBND 23/08/2022 Kế hoạch Kiểm tra, đánh giá năng lực công chức, viên chức năm 2022 Tải về
949/QĐ-UBND 29/06/2022 Quyết định Về việc phê duyệt phương án chuyển đổi vị trí công tác năm 2022 đối với viên chức kế toán các đơn vị trường học thuộc UBND huyện Mộc Châu theo Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ Tải về
733/QĐ-UBND 27/05/2022 Về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện Mộc Châu năm 2022 Tải về
13/TB-HĐTD 26/05/2022 TB Công nhận kết quả tuyển dụng các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện Mộc Châu Tải về
06/TB-HĐTD 09/05/2022 THÔNG BÁO DANH SÁCH VÀ TRIỆU TẬP THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ VÒNG 2, KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC UBND HUYỆN MỘC CHÂU NĂM 2022 Tải về
608/QĐ-UBND 04/05/2022 Về việc phê duyệt Danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện tham dự vòng 2, kỳ xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện Mộc Châu năm 2022 Tải về
12345678910...
Cơ quan ban hành
Thủ tướng Chính phủ
Công an huyện Mộc Châu