Tổng số: 82
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1975/KH-UBND 30/06/2021 Chi tiết thực hiện cưỡng chế thu hồi đất tại Quyết định số 1269/QĐ-UBND ngày 18/9/1997 của UNDN tỉnh Sơn La về thu hồi đất quốc phòng để giao cho UNDN huyện Mộc Châu, đối với hộ gia đình bà Hoàng Thị Kim, ông Nguyễn Văn Năng, Ông Hoàng Đức Mận có tài sản trên diện tích đất thu hồi
Lượt xem: 24
Tải về 4
1463/QĐ-UBND 28/06/2021 Cưỡng chế thực hiện Quyết định thu hồi đất tại Quyết định số 1269/QĐ-UBND ngày 12/9/1997 của UBND tỉnh Sơn La đối với gia đình ông Hoàng Đức Mận có tài sản nằm trên diện tích đất quân sự 10,85 ha
Lượt xem: 16
Tải về 1
1464/QĐ-UBND 28/06/2021 Cưỡng chế thực hiện Quyết định thu hồi đất tại Quyết định số 1269/QĐ-UBND ngày 12/9/1997 của UBND tỉnh Sơn La đối với gia đình bà Hoàng Thị Kim có tài sản nằm trên diện tích đất quân sự 10,85 ha
Lượt xem: 22
Tải về 1
1465/QĐ-UBND 28/06/2021 Cưỡng chế thực hiện Quyết định thu hồi đất tại Quyết định số 1269/QĐ-UBND ngày 12/9/1997 của UBND tỉnh Sơn La đối với gia đình ông Nguyễn Văn Năng có tài sản nằm trên diện tích đất quân sự 10,85 ha
Lượt xem: 37
Tải về 2
1496/UBND-VHTT 21/05/2021 V/v triển khai áp dụng các giải pháp công nghệ trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện
Lượt xem: 25
Tải về 6
1006/QĐ-UBND 10/05/2021 Về việc quy định hiện vật khen thưởng và việc công bố, trao tặng, quản lý, cấp phát, cấp đổi, cấp lại, thu hồi hiện vật khen thưởng thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND huyện Mộc Châu
Lượt xem: 35
Tải về 11
1295/UBND-TP 07/05/2021 V/v tổng hợp các quy định của pháp luật liên quan đến xử lý các hành vi hành chính vi phạm quy định về áp dụng biện pháp chống dịch
Lượt xem: 18
Tải về 2
828/QĐ-UBND 19/04/2021 Phê duyệt danh mục các đồ án quy hoạch huy động vốn tài trợ kinh phí trên địa bàn huyện Mộc Châu
Lượt xem: 40
Tải về 9
70/TB-UBND 29/03/2021 Về việc dừng tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển và quy trình tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp huyện Mộc Châu năm 2021
Lượt xem: 74
Tải về 19
737/KH-UBND 16/03/2021 Kế hoạch giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn huyện Mộc Châu năm 2021
Lượt xem: 57
Tải về 16
123456789
Cơ quan ban hành
Ủy ban trung ương MTTQ