Tổng số: 31
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
546/KH-UBND 28/02/2022 KẾ HOẠCH Tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước năm 2022 trên địa bàn huyện Mộc Châu
Lượt xem: 35
Tải về 1
548/KH-UBND 28/02/2022 Kế hoạch Thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2022
Lượt xem: 35
Tải về 4
379/KH-UBND 15/02/2022 Kế hoạch Kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện công tác dân vận, dân chủ trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và chính quyền các cấp năm 2022
Lượt xem: 32
Tải về 0
378/KH-UBND 15/02/2022 Kế hoạch Công tác văn thư, lưu trữ năm 2022
Lượt xem: 28
Tải về 1
3431/QĐ-UBND 02/12/2020 Ban hành Quy định về đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện, Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn và các tổ chức hội có tính chất đặc thù trên địa bàn huyên Mộc Châu
Lượt xem: 128
Tải về 9
2223/KH-UBND 20/08/2020 Kế hoạch kiểm tra theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020
Lượt xem: 67
Tải về 2
1352/UBND-VP 15/05/2020 Tăng cường công tác phối hợp trong quản lý, bố trí công chức làm việc tại Bộ phận Một cửa
Lượt xem: 86
Tải về 3
981/UBND-VP 10/04/2020 V/v tiếp tục nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính
Lượt xem: 86
Tải về 2
431/KH-UBND 21/02/2020 Khắc phục những hạn chế trong thực hiện Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của huyện Mộc Châu
Lượt xem: 95
Tải về 9
73/QĐ-UBND 15/01/2020 Ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020
Lượt xem: 102
Tải về 2
1234
Cơ quan ban hành
Thủ tướng Chính phủ
Công an huyện Mộc Châu