Tổng số: 27
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
3431/QĐ-UBND 02/12/2020 Ban hành Quy định về đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện, Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn và các tổ chức hội có tính chất đặc thù trên địa bàn huyên Mộc Châu
Lượt xem: 56
Tải về 7
2223/KH-UBND 20/08/2020 Kế hoạch kiểm tra theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020
Lượt xem: 27
Tải về 0
1352/UBND-VP 15/05/2020 Tăng cường công tác phối hợp trong quản lý, bố trí công chức làm việc tại Bộ phận Một cửa
Lượt xem: 40
Tải về 2
981/UBND-VP 10/04/2020 V/v tiếp tục nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính
Lượt xem: 41
Tải về 2
431/KH-UBND 21/02/2020 Khắc phục những hạn chế trong thực hiện Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của huyện Mộc Châu
Lượt xem: 52
Tải về 9
73/QĐ-UBND 15/01/2020 Ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020
Lượt xem: 53
Tải về 2
08/KH-UBND 03/01/2020 Thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn huyện Mộc Châu năm 2020
Lượt xem: 28
Tải về 0
2432/UBND-VHTT 20/09/2019 Về việc rà soát, đề xuất thủ tục hành chính thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3
Lượt xem: 205
Tải về 1
2349/UBND-NV 11/09/2019 V/v thực hiện cuộc vận động "Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực
Lượt xem: 239
Tải về 2
2349/UBND-NV 11/09/2019 V/v thực hiện cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”
Lượt xem: 199
Tải về 2
123