Top slide banner
Tổng số: 58
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
78/TB-STTTT 07/09/2022 Thông báo danh sách Dịch vụ công trực tuyến đạt mức độ 4 được cung Tải về
1794/QĐ-UBND 30/08/2022 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính bị bãi bỏ (lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng) thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Khoa học vàn Công nghệ Tải về
1585/QĐ-UBND 15/08/2022 Quyết định về việc công bố Danh mục và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Chăn nuôi thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tải về
1542/QĐ-UBND 29/07/2022 Quyết đinh về việc ban hành Quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử, đăng ký kết hôn trực tuyến trên địa bàn tỉnh Sơn La Tải về
1468/QĐ-UBND 21/07/2022 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính (Lĩnh vực giáo dục trung học); sửa đổi, bổ sung căn cứ pháp lý của danh mục thủ tục hành chính (lĩnh vực thi thi, tuyển sinh) thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của sở Giáo dục và Đào tạo Tải về
1426/QĐ-UBND 15/07/2022 Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quả lý nhà nước của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Tải về
1343/QĐ-UBND 04/07/2022 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính bị bãi bỏ (lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ) thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ Tải về
1343/QĐ-UBND 04/07/2022 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính bị bãi bỏ (lĩnh vực hoạt khoa học và công nghệ) thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ Tải về
63/TB-SGDĐT 30/05/2022 Thông báo Công bố, niêm yết Danh mục thủ tục hành chính và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo Tải về
929/QĐ-UBND 26/05/2022 Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi bổ sung một số danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thay thế (lĩnh vực bưu chính) thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông Tải về
123456
Cơ quan ban hành
Thủ tướng Chính phủ
Công an huyện Mộc Châu