Top slide banner
Tổng số: 11
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
04/TL-BTC 03/07/2019 Thể lệ cuộc thi "Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp CCHC tỉnh Sơn La năm 2019"
Lượt xem: 281
Tải về 3
668/QĐ-UBND 21/03/2019 QĐ Về việc công bố Danh mục TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Tư pháp về lĩnh vực lý lịch tư pháp, quốc tịch, bồi thường nhà nước, đăng ký biện pháp bảo đảm, trợ giúp pháp lý, chứng thực và hòa giải ở cơ sở
Lượt xem: 202
Tải về 7
1493/QĐ-UBND 25/06/2018 Quyết định về việc công bố Danh mục Thủ tục hành chính lĩnh vực Du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Xem chi tiết tại đây
Lượt xem: 260
Tải về 8
2478/QĐ-UBND 25/05/2018 Quyết định v.v công bố TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền Thông tỉnh Sơn La Xem chi tiết tại đây
Lượt xem: 209
Tải về 6
425/QĐ-UBND 25/05/2018 Quyết định 425/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sơn La Xem chi tiết tại đây
Lượt xem: 189
Tải về 6
1293/QĐ-UBND 25/05/2018 Quyết định 1293/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Sơn La Xem chi tiết tại đây
Lượt xem: 198
Tải về 6
1120/QĐ-UBND 19/05/2018 Quyết định V.v công bố Danh mục TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Ban Dân Tộc Xem chi tiết tại đây
Lượt xem: 213
Tải về 6
138/QĐ-UBND 19/01/2017 Quyết định V/v ban hành Kế hoạch kiểm tra CCHC, công vụ, công chức và việc thực hiện phân cấp quản lý nhà nước năm 2017 Tải về tại đây
Lượt xem: 181
Tải về 7
09/KH-UBND 19/01/2017 Kế hoạch Tuyên truyền công tác CCHC tỉnh Sơn La năm 2017 Tải về tại đây
Lượt xem: 173
Tải về 6
3069/QĐ-UBND 26/12/2016 Quyết định V/v Ban hành Kế hoạch CCHC tỉnh Sơn La năm 2017 Tải về tại đây
Lượt xem: 145
Tải về 6
12
Cơ quan ban hành
Thủ tướng Chính phủ
Công an huyện Mộc Châu