Tổng số: 8
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
911/QĐ-UBND 17/05/2021 Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính (lĩnh vực giáo dục và đào tạo, thi và tuyển sinh) thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo
Lượt xem: 109
Tải về 8
704/QĐ-UBND 16/04/2021 Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Khoa học công nghệ và Môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lượt xem: 63
Tải về 2
545/QĐ-UBND 26/03/2021 Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Lượt xem: 62
Tải về 3
493/QĐ-UBND 19/03/2021 Công bố danh mục thủ tục hành chính (lĩnh vực con nuôi) thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp
Lượt xem: 61
Tải về 3
350/QĐ-UBND 12/03/2021 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới (lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo, thi và tuyển sinh) thuộc phạm vi, chức năng quản lý Nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo
Lượt xem: 78
Tải về 7
153/QĐ-UBND 26/01/2021 Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ về lĩnh vực Công chức, viên chức; Vị trí việc làm; Tổ chức bộ máy; Quỹ; Hội
Lượt xem: 60
Tải về 4
104/QĐ-UBND 20/01/2021 Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp
Lượt xem: 67
Tải về 5
411/QĐ-UBND 04/03/2020 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo
Lượt xem: 68
Tải về 2
Cơ quan ban hành
Thủ tướng Chính phủ
Công an huyện Mộc Châu