Tổng số: 15
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1585/QĐ-UBND 15/08/2022 Quyết định về việc công bố Danh mục và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Chăn nuôi thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lượt xem: 9
Tải về 0
1542/QĐ-UBND 29/07/2022 Quyết đinh về việc ban hành Quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử, đăng ký kết hôn trực tuyến trên địa bàn tỉnh Sơn La
Lượt xem: 10
Tải về 1
1468/QĐ-UBND 21/07/2022 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính (Lĩnh vực giáo dục trung học); sửa đổi, bổ sung căn cứ pháp lý của danh mục thủ tục hành chính (lĩnh vực thi thi, tuyển sinh) thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của sở Giáo dục và Đào tạo
Lượt xem: 11
Tải về 0
1426/QĐ-UBND 15/07/2022 Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quả lý nhà nước của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh
Lượt xem: 7
Tải về 0
1343/QĐ-UBND 04/07/2022 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính bị bãi bỏ (lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ) thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ
Lượt xem: 13
Tải về 0
726/STNMT-QLMT 03/03/2022 về việc xin ý kiến tham gia đối với dự thảo Quyết định Công bố danh mục và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết các TTHC về lĩnh vực môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 6
Tải về 0
578/UBND-KT 23/02/2022 Về việc thực hiện các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực môi trường trong thời gian sửa đổi quy trình giải quyết các thủ tịch hành chính theo quy định của Luật bảo vệ môi trường năm 2020
Lượt xem: 9
Tải về 0
911/QĐ-UBND 17/05/2021 Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính (lĩnh vực giáo dục và đào tạo, thi và tuyển sinh) thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo
Lượt xem: 136
Tải về 8
704/QĐ-UBND 16/04/2021 Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Khoa học công nghệ và Môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lượt xem: 80
Tải về 3
545/QĐ-UBND 26/03/2021 Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Lượt xem: 83
Tải về 3
12
Cơ quan ban hành
Thủ tướng Chính phủ
Công an huyện Mộc Châu