Quyết định về việc ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện Mộc Châu khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021
Số ký hiệu văn bản 13/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 10/09/2016
Ngày hiệu lực 17/09/2016
Trích yếu nội dung Quyết định về việc ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện Mộc Châu khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021
Hình thức văn bản Văn bản QPPL
Lĩnh vực Không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm QDQPPL13_2016 Quy che UBND.pdf
Loại văn bản