Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Y tế huyện Mộc Châu
Số ký hiệu văn bản 12/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 14/07/2016
Ngày hiệu lực 21/07/2016
Trích yếu nội dung Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Y tế huyện Mộc Châu
Hình thức văn bản Văn bản QPPL
Lĩnh vực Không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm QDQPPL12_2016 Phong Yte.pdf
Loại văn bản