Quyết định ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Mộc Châu
Số ký hiệu văn bản 11/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/04/2016
Ngày hiệu lực 07/05/2016
Trích yếu nội dung Quyết định ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Mộc Châu
Hình thức văn bản Văn bản QPPL
Lĩnh vực Không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm Tải về
Loại văn bản