Quyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Mộc Châu
Số ký hiệu văn bản 08/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 05/05/2016
Ngày hiệu lực 12/05/2016
Trích yếu nội dung Quyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Mộc Châu
Hình thức văn bản Văn bản QPPL
Lĩnh vực Không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm Tải về
Loại văn bản