Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Mộc Châu
Số ký hiệu văn bản 02/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 18/01/2016
Ngày hiệu lực 25/01/2016
Trích yếu nội dung Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Mộc Châu
Hình thức văn bản Văn bản QPPL
Lĩnh vực Không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm QDQP02_20160 Phong Tai nguyen.pdf
Loại văn bản