Về việc bãi bỏ Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ngày 31/12/2017 của UBND huyện Mộc Châu và bãi bỏ một phần nội dung của 10 văn bản do UBND huyện Mộc Châu ban hành
Số ký hiệu văn bản 01/2020/QĐ-UBND
Ngày ban hành 07/10/2020
Ngày hiệu lực 14/10/2020
Trích yếu nội dung Về việc bãi bỏ Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ngày 31/12/2017 của UBND huyện Mộc Châu và bãi bỏ một phần nội dung của 10 văn bản do UBND huyện Mộc Châu ban hành
Hình thức văn bản Văn bản QPPL
Lĩnh vực Không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm quyết định QPPL.pdf
Loại văn bản