Quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La
Số ký hiệu văn bản 04/2021/QĐ-UBND
Ngày ban hành 15/09/2021
Ngày hiệu lực 27/10/2021
Trích yếu nội dung Quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La
Hình thức văn bản Văn bản QPPL
Lĩnh vực Không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm signed-qd 04 qppl_0001.pdf
Loại văn bản