Top slide banner
Đảng ủy HĐND - UBND xã Chiềng Hắc
 

BÍ THƯ ĐẢNG ỦY - CHỦ TỊCH HĐND
HÀ THỊ PHƯỚC

- Sinh ngày: 14/7/1972

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0355499671
 


PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY
LÒ VĂN THỦY

- Sinh ngày: 27/6/1983

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Đại Học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0366191911
 


 PHÓ CHỦ TỊCH HĐND
NGUYỄN THỊ LƯƠNG

- Sinh ngày: 10/10/1986

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn:Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0978556188

 


PHÓ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY - CHỦ TỊCH UBND 
 VÌ VĂN BIÊN

- Sinh ngày: 02/10/1982

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0962197899

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND
NGUYỄN THỊ HƯỜNG

- Sinh ngày: 08/02/1970

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0981280566

 
PHÓ CHỦ TỊCH UBND
VÌ XUÂN HIỆP

- Sinh ngày: 09/08/1984

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0987748780
 


CHỦ TỊCH MTTQ VIỆT NAM
LƯỜNG VĂN HÓA

- Sinh ngày: 29/9/1984

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0344047877
 


 CHỦ TỊCH HỘI NÔNG DÂN
QUÀNG THỊ MAI

- Sinh ngày: 04/07/1983

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0963845119

 

CHỦ TỊCH HỘI CCB
VÌ VĂN DƯỢNG

- Sinh ngày: 01/01/1982

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Sơ cấp

- Số điện thoại: 0352973388
 

  CHỦ TỊCH HỘI PHỤ NỮ
NGẦN THỊ NHẪN

- Sinh ngày: 16/6/1985

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0363064496

  BÍ THƯ ĐOÀN TNCS HCM
HOÀNG VĂN ĐOÀN

- Sinh ngày: 02/12/1984

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Đại Học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0385892487

 

TRƯỞNG CÔNG AN XÃ

NGUYỄN VIỆT DŨNG

- Sinh ngày: 21/8/1991

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Cao đẳng

- Trình độ lý luận: Sơ cấp

- Số điện thoại: 0982961715

 
 VĂN PHÒNG - THỐNG KÊ
NGUYỄN TRUNG LĨNH

- Sinh ngày: 30/5/1980

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận:

- Số điện thoại: 0337116368
 
VĂN PHÒNG - THỐNG KÊ

LÊ TUẤN ANH

- Sinh ngày: 20/8/1990

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Đại Học

- Trình độ lý luận: 

- Số điện thoại: 0969519323

 

 CHỈ HUY TRƯỞNG BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ XÃ

LƯỜNG VĂN MẠNH

- Sinh ngày: 05/5/1983

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0392753898
 
 

ĐỊA CHÍNH NÔNG NGHIỆP- XÂY DỰNG- MÔI TRƯỜNG

MÙA A HẠNG

- Sinh ngày: 12/6/1990

- Dân tộc: Mông

- Trình độ chuyên môn: Đại Học

- Trình độ lý luận: Sơ cấp

- Số điện thoại: 0979268965
 
 

ĐỊA CHÍNH NÔNG NGHIỆP- XÂY DỰNG- MÔI TRƯỜNG

NGUYỄN THỊ HỒNG HẢI

- Sinh ngày: 10/03/1988

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp

- Trình độ lý luận: Sơ cấp

- Số điện thoại: 0977091680
 
 


TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN
NGUYỄN PHƯƠNG THẢO

- Sinh ngày: 14/9/1993

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Đại Học

- Trình độ lý luận: Sơ cấp

- Số điện thoại: 0372192117

 

VĂN HÓA XÃ HỘI
NGUYỄN THỊ CÚC

- Sinh ngày: 16/6/1986

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0986484909
 
LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI
VĂN ĐÌNH TUYẾN

- Sinh ngày: 10/3/1963

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Sơ cấp

- Trình độ lý luận: Sơ cấp

- Số điện thoại: 0384572423

  VĂN PHÒNG - THỐNG KÊ
NGẦN THỊ LÊ

- Sinh ngày: 03/04/1983

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Sơ cấp

- Số điện thoại: 0946608778
TƯ PHÁP - HỘ TỊCH
CẦM THỊ NGÂN

- Sinh ngày: 10/10/1992

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Sơ cấp

- Số điện thoại: 0969218688
TƯ PHÁP - HỘ TỊCH
PHẠM TUYẾT MAI

- Sinh ngày: 12/8/1988

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0969218688
THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1