Top slide banner
Đảng ủy - HĐND - UBND xã Chiềng Khừa

Bí thư đảng ủy - Chủ tịch HĐND

LÒ VĂN HƯƠNG

- Sinh năm: 12/02/1971

- Dân Tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận, chính trị: Trung cấp

- Điện thoại:


Phó bí thứ thường trực Đảng ủy

BÙI XUÂN BẮC

- Sinh năm:12/11/1976

- Dân Tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận, chính trị: Trung cấp

- Điện thoại:

 


Phó chủ tịch HĐND

HÀ THỊ TUYẾT

- Sinh năm: 27/5/1984

- Dân Tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận, chính trị: Trung cấp

- Điện thoại:

Phó Bí thư Đảng ủy

TÒNG VĂN KHOA

- Sinh năm: 01/11/1975

- Dân Tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp

- Trình độ lý luận, chính trị: Trung cấp

- Điện thoại:


Chủ tịch UBND

HÀ VĂN MƯƠI

- Sinh năm:10/12/1972

- Dân Tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn:Đại học

- Trình độ lý luận, chính trị: Trung cấp

- Điện thoại: 


Phó Chủ tịch UBND

LƯỜNG VĂN THÀNH

- Sinh năm: 04/5/1981

- Dân Tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn:Đại học

- Trình độ lý luận, chính trị: Trung cấp

- Điện thoại:


Phó chủ tịch UBND

LÒ VĂN BẮC

- Sinh năm:27/7/1988

- Dân Tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn:Đại học

- Trình độ lý luận, chính trị: Trung cấp

- Điện thoại: 


Chủ tịch MTTQ

HOÀNG VĂN KHIỂN

- Sinh năm:17/11/1965

- Dân Tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp

- Trình độ lý luận, chính trị: Trung cấp

- Điện thoại:


Bí thư Đoàn

HOÀNG THỊ THỨ

- Sinh năm:15/9/1990

- Dân Tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn:Cao đẳng

- Trình độ lý luận, chính trị: Trung cấp

- Điện thoại:


Chủ tịch Hội phụ nữ

LÒ THỊ NGUYÊN

- Sinh năm:15/6/1985

- Dân Tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp

- Trình độ lý luận, chính trị: Trung cấp

- Điện thoại: 


Chủ tịch Hội nông dân

THÀO A TRỐNG

- Sinh năm: 13/9/1987

- Dân Tộc: Mông

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp

- Trình độ lý luận, chính trị: Sơ cấp

- Điện thoại:


Chủ tịch Hội CCB

HÀ VĂN TÍM

- Sinh năm:15/01/1964

- Dân Tộc:Thái

- Trình độ chuyên môn: Sơ cấp

- Trình độ lý luận, chính trị:

- Điện thoại:


Trưởng công an

TRƯƠNG TRUNG HIẾU

- Sinh năm: 17/02/1985

- Dân Tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận, chính trị: Trung cấp

- Điện thoại: 


Chỉ huy quân sự

HÀ ĐÌNH THÔNG

- Sinh năm:13/3/1991

- Dân Tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp

- Trình độ lý luận, chính trị: Trung cấp

- Điện thoại:


Văn phòng HĐND - UBND

HÀ VĂN ẮM

- Sinh năm:04/3/1984

- Dân Tộc:Thái

- Trình độ chuyên môn:Trung cấp

- Trình độ lý luận, chính trị: Trung cấp

- Điện thoại:


Tư pháp - Hộ tịch

LƯỜNG THỊ THU

- Sinh năm:25/10/1984

- Dân Tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp

- Trình độ lý luận, trính trị: Sơ cấp

- Điện thoại:

 


Tài chính - Kế toán

VÌ VĂN BẢY

- Sinh năm:15/9/1992

- Dân Tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận, chính trị: Sơ cấp

- Điện thoại:


Văn hóa - LĐTBXH

PÙA LÁO SÚA

- Sinh năm:24/11/1976

- Dân Tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp

- Trình độ lý luận, chính trị: Trung cấp

- Điện thoại:


Địa chính - Xây dựng

HÀ VĂN HOÀNG

- Sinh năm:09/10/1979

- Dân Tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận, chính trị: Trung cấp

- Điện thoại:


Tư pháp hộ tịch

VÌ ĐỨC CƯỜNG

- Sinh năm:09/03/1982

- Dân Tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận, chính trị: Trung cấp

- Điện thoại:


Văn phòng HĐND - UBND

BÀN THỊ PHƯƠNG

- Sinh năm: 18/7/1991

- Dân Tộc: Dao

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận, chính trị: Sơ cấp

- Điện thoại:


Văn hóa - Xã hội

LÒ VĂN DÂN

- Sinh năm: 20/5/1967

- Dân Tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp

- Trình độ lý luận, chính trị: Sơ cấp

- Điện thoại:


Văn phòng Thống kê

HÀ THỊ LUYẾN

- Sinh năm: 20/8/1989

- Dân Tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp

- Trình độ lý luận, chính trị: Trung cấp

- Điện thoại:


Văn phòngThống kê

HẠNG A LỲ

- Sinh năm: 09/02/1981

- Dân Tộc: Mông

- Trình độ chuyên môn: Đại học 

- Trình độ lý luận, chính trị: Sơ cấp

- Điện thoại:

   

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 25
  • Hôm nay: 26,379
  • Trong tuần: 112,374
  • Tất cả: 2,678,074