Top slide banner
Đảng ủy - HĐND - UBND xã Hua Păng

Bí thư đảng ủy - Chủ tịch HĐND

HOÀNG VĂN SƯỢNG

- Sinh năm: 03/10/1963

- Dân Tộc: Thái 

- Trình độ chuyên môn: Đại học 

- Trình độ lý luận, chính trị: Trung cấp

- Điện thoại:


Phó bí thứ thường trực Đảng ủy

NGẦN QUỐC HỘI

- Sinh năm: 27/10/1981

- Dân Tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận, chính trị: Trung cấp

- Điện thoại: 

Phó chủ tịch HĐND

HÀ THỊ THẢO

- Sinh năm: 18/01/1986

- Dân Tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận, chính trị: Trung cấp

- Điện thoại: 


Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND

LÒ VĂN HOÀN

- Sinh năm: 20/10/1976

- Dân Tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận, chính trị: Trung cấp

- Điện thoại: 


Phó Chủ tịch UBND

CẦM VĂN DUNG

- Sinh năm: 11/03/1966

- Dân Tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận, chính trị: Trung cấp

- Điện thoại: 


Chủ tịch MTTQ

VÌ VĂN CẬU

- Sinh năm: 14/10/1968

- Dân Tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp

- Trình độ lý luận, chính trị: Trung cấp

- Điện thoại: 


Bí thư Đoàn

BÀN VĂN LẦU

- Sinh năm:

- Dân Tộc: Dao

- Trình độ chuyên môn: 

- Trình độ lý luận, chính trị: Trung cấp

- Điện thoại:


Chủ tịch Hội phụ nữ

LÒ THỊ PIÊNG

- Sinh năm: 12/7/1971

- Dân Tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp

- Trình độ lý luận, chính trị: Trung cấp

- Điện thoại:


Chủ tịch Hội nông dân

VÌ VĂN ĐIỀN

- Sinh năm: 17/02/1982

- Dân Tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp

- Trình độ lý luận, chính trị: Trung cấp

- Điện thoại:


Chủ tịch Hội CCB

NGẦN THANH TÂM

- Sinh năm: 19/5/1971

- Dân Tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp

- Trình độ lý luận, chính trị: Trung cấp

- Điện thoại: 


Trưởng công an

ĐẶNG VĂN DŨNG

- Sinh năm: 13/9/1981

- Dân Tộc: Dao

- Trình độ chuyên môn: Đại học 

- Trình độ lý luận, chính trị: Trung cấp

- Điện thoại: 


Chỉ huy quân sự

VÌ VĂN HOÀNG

- Sinh năm: 30/10/1982

- Dân Tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Cao đẳng

- Trình độ lý luận, chính trị: Trung cấp

- Điện thoại: 


Văn phòng HĐND - UBND

LÒ ANH TUẤN

- Sinh năm: 16/3/1992

- Dân Tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Cao đẳng

- Trình độ lý luận, chính trị: Sơ cấp

- Điện thoại:


Văn phòng - Thống kê

LÒ THỊ HUẾ

- Sinh năm: 12/4/1987

- Dân Tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận, trính trị: Trung cấp

- Điện thoại: 

   

Tư pháp - Hộ tịch

LÒ VĂN NAM

- Sinh năm: 05/6/1989

- Dân Tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận, trính trị: Sơ cấp

- Điện thoại: 


Tài chính - Kế toán

NGUYỄN THỊ PHÚC

- Sinh năm: 29/10/1967

- Dân Tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận, chính trị: Sơ cấp

- Điện thoại: 


Địa chính - Xây dựng

HÀ VĂN TRÌNH

- Sinh năm: 17/5/1979

- Dân Tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận, chính trị: Trung cấp

- Điện thoại: 


Văn phòng - Thống kê

LƯỜNG THỊ CHUNG

- Sinh năm: 22/01/1987

- Dân Tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận, chính trị: Trung cấp

- Điện thoại:


Văn hóa LĐTB&XH

HÀ THỊ HIẾU

- Sinh năm: 30/01/1981

- Dân Tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận, chính trị: Trung cấp

- Điện thoại:

Tư pháp - Hộ tịch

ĐINH THỊ HẢI

- Sinh năm: 29/5/1983

- Dân Tộc: Mường

- Trình độ chuyên môn: Đại học 

- Trình độ lý luận, chính trị: Trung cấp

- Điện thoại:


THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1