Top slide banner
Đảng ủy HĐND - UBND xã Mường Sang

  
PHÓ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY - CHỦ TỊCH UBND

HOÀNG VĂN THẮNG

- Sinh ngày: 17/4/1966

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0977.652.059

  
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY

HÀ THỊ THANH NGA

- Sinh ngày: 10/6/1980

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0949.084.383
 


 
BÍ THƯ ĐẢNG ỦY

NGUYỄN VĂN CƯƠNG

- Sinh ngày: 27/03/1970

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0981.586.896
 


PHÓ CHỦ TỊCH UBND

HOÀNG VĂN HIỆP

- Sinh ngày: 20/4/1969

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0366.227.430
 


 CHỦ TỊCH HỘI LHPN 

HOÀNG THỊ SINH

- Sinh ngày: 15/05/1969

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0916.507.059
 /


 PHÓ CHỦ TỊCH HĐND

LƯỜNG THỊ NGA

- Sinh ngày: 15/12/1985

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0359.829.889
 


 CHỦ TỊCH HỘI NÔNG DÂN

ĐỖ TRÀNG TÂM

- Sinh ngày: 28/9/1965

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0387.947.578
 


CHỈ HUY TRƯỞNG BCHQS

HÀ VĂN CHƯƠNG

- Sinh ngày: 05/3/1970

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0986.309.137
 

  CHỦ TỊCH HỘI CCB

LƯỜNG VĂN SINH

- Sinh ngày: 20/5/1964

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: 

- Trình độ lý luận: Sơ cấp

- Số điện thoại: 0368.880.835
 

  CHỦ TỊCH HỘI PHỤ NỮ

HOÀNG THỊ SINH

- Sinh ngày: 20/10/1966

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0936.147.276
 


 BÍ THƯ ĐOÀN TNCS HCM

HOÀNG VĂN DƯƠNG

- Sinh ngày: 11/10/1992

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Cao đẳng

- Trình độ lý luận: Sơ cấp

- Số điện thoại: 0368.643.332
 


  VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY

HOÀNG THỊ NHI

- Sinh ngày: 03/02/1994

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Cao đẳng

- Trình độ lý luận: Sơ cấp

- Số điện thoại: 0834. 223.995
 


   VĂN THƯ LƯU TRỮ

NGUYỄN THỊ THƯỜNG

- Sinh ngày: 21/11/1970

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0373.470.988
 


    VĂN PHÒNG HĐND -UBND 

ĐỖ THỊ NGUYỆT

- Sinh ngày: 19/01/1988

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Sơ cấp

- Số điện thoại: 0973.818.285
 


 CHỦ TỊCH UBMTTQ VIỆT NAM XÃ

TRẦN QUỐC THỊNH

- Sinh ngày: 23/10/1966

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 083.866.0111
 


  ĐỊA CHÍNH - NÔNG LÂM

NGUYỄN THỊ HỒNG HẢI

- Sinh ngày: 10/03/1988

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Sơ cấp

- Số điện thoại: 

   TRƯỞNG CÔNG AN

ĐỖ THÀNH CÔNG

- Sinh ngày: 13/02/1988

- Dân tộc:Kinh

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0972.599.835

 

   VĂN HÓA - XÃ HỘI

BÙI THỊ HỒNG

- Sinh ngày: 01/11/1992

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Sơ cấp

- Số điện thoại: 0865.165.885
 


 VĂN PHÒNG - THỐNG KÊ

MẠC THỊ PHƯỢNG

- Sinh ngày: 20/7/1990

- Dân tộc: Sán Dìu

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Sơ cấp

- Số điện thoại: 0988.898.401
 


  ĐỊA CHÍNH - XÂY DỰNG

NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG

- Sinh ngày: 26/6/1989

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Sơ cấp

- Số điện thoại: 0982.887.900
 


   LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI

HÀ VĂN KIÊN

- Sinh ngày: 08/03/1984

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 038.436.1487
 


    TƯ PHÁP - HỘ TỊCH

VÌ VĂN TRỰC

- Sinh ngày: 14/10/1983

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp

- Trình độ lý luận: Sơ cấp

- Số điện thoại: 0399.986.296

 
 TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

NGUYỄN THỊ HẠNH

- Sinh ngày: 05/09/1972

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0912.486.900
THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1