Top slide banner
Đảng ủy HĐND - UBND xã Tà Lại

 

 

 
BÍ THƯ ĐẢNG ỦY - CHỦ TỊCH HĐND

HÀ NGỌC CHÚT

         - Sinh ngày:03/04/1984

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn:Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0377172932

   

 PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

MÙI VĂN ĐOÀN

- Sinh ngày:01/05/1982

- Dân tộc:Mường

- Trình độ chuyên môn:Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0983 476 679

   
CHỦ TỊCH UBND 

HÀTHỊ YÊU

- Sinh ngày:16/04/1984

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0359 293 804
   
 PHÓ CHỦ TỊCH UBND 

MÙI VĂN VỮNG

- Sinh ngày: 20/04/1978

- Dân tộc: Mường

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0388 874 278

   
PHÓ CHỦ TỊCH HĐND

HOÀNG THỊ LAN

- Sinh ngày: 10/01/1982

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0366 801 134
   
CHỦ TỊCH HỘI LHPN

HÀ THỊ CHUYỂN

- Sinh ngày: 02/06/1987

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0984 631 826
   
CHỦ TỊCH HỘI CCB

LƯỜNG VĂN HOÀNG

- Sinh ngày: 05/10/1987

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0838 510 987
   

 VĂN PHÒNG - THỐNG KÊ

VÌ VĂN QUYẾT

- Sinh ngày:03/06/1983

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0982 208 847

 

  TRƯỞNG CÔNG AN XÃ TÀ LẠI

ĐOÀN VĂN TRỌNG

- Sinh ngày: 24/4/1977

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0356.378.099

   

  PHÓ TRƯỞNG CÔNG AN XÃ

ĐINH VĂN THẮNG

- Sinh ngày: 14/06/1989

- Dân tộc: Mường

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0977 094 090

 

CHỈ HUY TRƯỞNG 
HÀ VĂN THỪA

- Sinh ngày: 24/8/1963

- Dân tộc: Mường

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 01672.195.287

 
 
 PHÓ CHỈ HUY TRƯỞNG
ĐINH VĂN ĐÔN

- Sinh ngày: 27/11/1987

- Dân tộc: Mường

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0972.022.520

 

PHÓ CHỈ HUY TRƯỞNG
 
HÀ ĐẠI VIỄN

- Sinh ngày: 09/01/1963

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Sơ cấp

- Trình độ lý luận: Sơ cấp

- Số điện thoại: 0165.210.3288

 

 PHÓ CHỦ TỊCH UBMTTQ VN
VÌ THỊ DỮ

- Sinh ngày: 01/10/1983

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0166.709.6622

 

 CHỦ TỊCH HỘI NGƯỜI CAO TUỔI

HÀ VIỆT CƯƠNG

- Sinh ngày: 29/01/1960

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: 

- Trình độ lý luận: Sơ cấp

- Số điện thoại: 0166.886.4411

 

 CHỦ TỊCH HỘI NÔNG DÂN

VÌ VĂN THẾ

- Sinh ngày: 13/7/1986

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0983.301.936

 
 
BÍ THƯ ĐOÀN XÃ

HÀ VĂN THỎA

- Sinh ngày: 14/4/1984

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0969.079.927

   

CÔNG CHỨC VĂN HÓA - TT,DL

QUÁCH THỊ HỒNG CHIẾN

- Sinh ngày:03/05/1979

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0368864411

   
 
CÔNG CHỨC ĐỊA CHÍNH - NÔNG NGHIỆP

LƯU THỊ HÀ

- Sinh ngày: 10/02/1978

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0364 698 789

 
 
 CÔNG CHỨC VĂN PHÒNG - THỐNG KÊ
 

ĐINH VĂN THIỂU

- Sinh ngày: 26/10/1992

- Dân tộc: Mường

- Trình độ chuyên môn: Cao đẳng

- Trình độ lý luận: Sơ cấp

- Số điện thoại: 0962.899.906

 
 
CÔNG CHỨC VĂN PHÒNG - THỐNG KÊ
 

MÙI VĂN VỮNG

- Sinh ngày: 20/4/1978

- Dân tộc: Mường

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0388.874.278

 

 CÔNG CHỨC TƯ PHÁP - HỘ TỊCH
 

VÌ VĂN QUYẾT

- Sinh ngày: 03/06/1983

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0853.700.488

 
CÔNG CHỨC TƯ PHÁP - HỘ TỊCH
 

HOÀNG VĂN ĐỨC

- Sinh ngày: 12/7/1983

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0853.700.488
 
  
CÔNG CHỨC TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN
 

MÙI THỊ LỤA

- Sinh ngày: 28/01/1992

- Dân tộc: Mường

- Trình độ chuyên môn: Cao đẳng

- Trình độ lý luận: Sơ cấp

- Số điện thoại: 0983.657.492

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Xem thêm
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 38
  • Hôm nay: 19,701
  • Trong tuần: 50,547
  • Tất cả: 1,779,673