Top slide banner
Đảng ủy - HĐND - UBND xã Tân Hợp

Bí thư đảng ủy - Chủ tịch HĐND

ĐINH VĂN THẾ

- Sinh năm:18/11/1976

- Dân Tộc: Mường

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận, chính trị: Trung cấp

- Điện thoại:


Phó bí thứ thường trực Đảng ủy

MÙI VĂN NGHI

- Sinh năm: 19/09/1980

- Dân Tộc: Mường

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận, chính trị: Trung cấp

- Điện thoại:


Phó chủ tịch HĐND

MÙI VĂN NHO

- Sinh năm: 23/12/1983

- Dân Tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận, chính trị: Trung cấp

- Điện thoại:


Phó Bí thư - Chủ tịch UBND

ĐINH VĂN THUẬN

- Sinh năm: 18/11/1976

- Dân Tộc: Mường

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận, chính trị: Trung cấp

- Điện thoại:


Phó Chủ tịch UBND

MÙI VĂN ĐỒNG

- Sinh năm: 15/7/1982

- Dân Tộc: Mường

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận, chính trị: Trung cấp

- Điện thoại:


Phó chủ tịch UBND

MÙI VĂN QUỲNH

- Sinh năm: 21/01/1986

- Dân Tộc: Mường

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận, chính trị: Trung cấp

- Điện thoại:


Chủ tịch MTTQ

QUÁCH THỊ THẬP

- Sinh năm:05/05/1983

- Dân Tộc: Mường

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận, chính trị: Trung cấp

- Điện thoại:


Bí thư Đoàn

MÙI VĂN HẠNH

- Sinh năm: 05/7/1988

- Dân Tộc: Mường

- Trình độ chuyên môn: Cao đẳng

- Trình độ lý luận, chính trị: Trung cấp

- Điện thoại:


Phó Chủ tịch Hội phụ nữ

MÙI THỊ NHƯ

- Sinh năm: 06/5/1991

- Dân Tộc: Mường

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận, chính trị: Trung cấp

- Điện thoại:


Chủ tịch Hội nông dân

MÙI VĂN LUẬN

- Sinh năm: 27/8/1986

- Dân Tộc: Mường

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận, chính trị: Trung cấp

- Điện thoại:


Chủ tịch Hội CCB

MÙI VĂN QUYỂN

- Sinh năm: 07/4/1966

- Dân Tộc: Mường

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận, chính trị: Trung cấp

- Điện thoại:


Trưởng công an

HOÀNG TUẤN ANH

- Sinh năm: 

- Dân Tộc: 

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận, chính trị: Trung cấp

- Điện thoại:


Chỉ huy quân sự

ĐINH CÔNG THÂN

- Sinh năm: 04/11/1988

- Dân Tộc: Mường

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận, chính trị: Trung cấp

- Điện thoại:


Văn phòng HĐND - UBND

MÙI VĂN HOÀNG

- Sinh năm:05/9/1988

- Dân Tộc: Mường

- Trình độ chuyên môn: Đaị học

- Trình độ lý luận, chính trị: Trung cấp

- Điện thoại:


Tư pháp - Hộ tịch

ĐINH CÔNG VĨNH

- Sinh năm:10/6/1984

- Dân Tộc: Mường

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận, trính trị: Trung cấp

- Điện thoại:


Tài chính - Kế toán

VÌ VĂN CHUYÊN

- Sinh năm: 28/8/1988

- Dân Tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Cao đẳng

- Trình độ lý luận, chính trị: Sơ cấp

- Điện thoại:


Văn hóa - LĐTBXH

BÀN VĂN ĐÔNG

- Sinh năm: 18/8/1994

- Dân Tộc: Mường

- Trình độ chuyên môn: Cao đẳng

- Trình độ lý luận, chính trị: 

- Điện thoại:


Địa chính - Xây dựng

MAI THỊ VƯƠNG

- Sinh năm: 25/01/1988

- Dân Tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận, chính trị: 

- Điện thoại:


Tư pháp hộ tịch

MÙI VĂN BẢO

- Sinh năm: 07/3/1993

- Dân Tộc: Mường

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận, chính trị:

- Điện thoại:


Văn phòng - Thống kê

CẦM THỊ TƯ

- Sinh năm: 18/8/1986

- Dân Tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận, chính trị: Trung cấp

- Điện thoại:


Văn hóa TTDL

LÒ THỊ DIỆP

- Sinh năm: 24/02/1988

- Dân Tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Cao đẳng

- Trình độ lý luận, chính trị:

- Điện thoại:


Văn phòng Thống kê

NGUYỄN XUÂN HẢI

- Sinh năm: 06/3/1989

- Dân Tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận, chính trị: 

- Điện thoại:


Chủ tịch Hội người Cao tuổi

MÙI THỊ THUẤN

- Sinh năm: 22/02/1966

- Dân Tộc: Mường

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp

- Trình độ lý luận, chính trị: Sơ cấp

- Điện thoại:
THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1