Top slide banner
Đảng ủy - HĐND - UBND xã Tân Lập

BÍ THƯ ĐẢNG ỦY

LÒ ĐỨC VƯỢNG

- Sinh ngày: 1973

- Dân tộc: Thái 

- Trình độ chuyên môn:

- Trình độ lý luận: Trung cấp

         - Số điện thoại: 0367.024.469

PHÓ BÍ THƯ TT ĐẢNG ỦY

HÀ VĂN HUYNH

- Sinh ngày: 1978

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0943.572.866


PHÓ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY, CHỦ TỊCH UBND

VÀNG A THÀO

- Sinh ngày: 1972

- Dân tộc:Mông

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0944.286.010


Phó Chủ tịch HĐND

LÈO VĂN PÂNG

- Sinh ngày: 1970

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0838.460.263


Phó Chủ tịch UBND

NGUYỄN THỊ THÚY

- Sinh ngày: 1978

- Dân tộc: Dao

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0984.725.869


Phó chủ tịch UBND

BÀN VĂN PHƯƠNG

- Sinh ngày: 1986

- Dân tộc: Dao

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0985.793.500


Chủ tịch UBMTTQ

HÀ THỊ NGÂN

- Sinh ngày: 1986

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0368.932.587


Chỉ huy trưởng Quân sự

HÀ VĂN KỲ

- Sinh ngày: 1988

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: 

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0837329325


Công chức Tư pháp

LÝ QUỐC CHUNG

- Sinh ngày: 1979

- Dân tộc: Dao

- Trình độ chuyên môn:Trung cấp

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0979075587


Chủ tịch hội CCB

HÀ VĂN CƯỜNG

- Sinh ngày: 1962

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Sơ cấp

- Trình độ lý luận: Sơ cấp

- Số điện thoại:

Chủ tịch Hội nông dân

THÀO A TÚ

- Sinh ngày: 1986

- Dân tộc: Mông

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại:


Chủ tịch Hội phụ nữ

TẶNG THỊ HƯƠNG

- Sinh ngày: 1982

- Dân tộc: Dao

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại:


Bí thư đoàn TNCS Hồ Chí Minh

LÝ THỊ HIỀN

- Sinh ngày: 1985

- Dân tộc: Dao

- Trình đạo chuyên môn: Cao đẳng

- Lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại:


CÔNG CHỨC KẾ TOÁN

ĐÀO THỊ GIANG

- Sinh ngày:1989

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Sơ cấp

- Số điện thoại: 

Địa chính - xây dựng

HÀ VĂN NHÂY

- Sinh ngày: 1975

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0369836936


Văn thư - Lưu trữ

VŨ HÀ

- Sinh ngày: 1985

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại:


Tư pháp - Hộ tịch

LÒ THỊ NHÂN

- Sinh ngày: 1989

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Sơ cấp

- Số điện thoại: 0969785989


Công chức văn hóa

MÙI VĂN NHẬT

-Sinh ngày:1989

- Dân tộc: Mường

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại:


Địa chính - Xây dựng

NGUYỄN THỊ HỒNG LAM

- Sinh ngày: 1988

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Cao đẳng

- Trình độ lý luận: Sơ cấp

- Số điện thoại: 0352986168


VĂN PHÒNG HĐND – UBND

LÒ VĂN VỮNG

- Sinh ngày: 1965

- Dân tộc: Thái

-Trình độ chuyên môn: Trung cấp

- Trình độ lý luận: Sơ cấp

- Số điện thoại:


TRƯỞNG CÔNG AN

HÀ NGỌC VĨNH

- Sinh ngày: 1981

- Dân tộc: Thái

-Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung

- Số điện thoại:

 

 

 

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1