Top slide banner
Tham gia ý kiến đối với chủ trương thực hiện dự án thu hút đầu tư
V/v Tham gia ý kiến đối với dự thảo báo cáo của UBND tỉnh giải quyết kiến nghị của tập đoàn T&T
V/v Tham gia ý kiến đối với dự án "Khách sạn Mường Thanh"
V/v Tham gia ý kiến đối với dự án "Khu du lịch nghỉ dưỡng Núi Ngọc"
V/v Tham gia ý kiến đối với dự án "Đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ cát nghiền tại bản Là Ngà 2, xã Mường Sang, huyện Mộc Châu"
V/v Triển khai dự án Đầu tư xây dựng và quản lý chùa Vặt Hồng
V/v đề nghị bổ sung danh mục dự án thu hút đầu tư trên địa bàn huyện Mộc Châu
V/v xin ý kiến đối với dự án "Khai thác đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại bản Lùn, xã Mường Sang, huyện Mộc Châu"
V/v Tham gia ý kiến đối với đề nghị điều chỉnh dự án "Khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng Thác Dải Yếm"
V/v Tham gia ý kiến đối với chủ trương thực hiện dự án "Khu du lịch nghỉ dưỡng Mặt trời mọc"
V/v Tham gia ý kiến đối với đề nghị điều chỉnh dự án "Khách sạn nghị dưỡng Mộc Châu - Hà Nội"
V/v Tham gia ý kiến dự án "Trang trại nuôi lợn nái sinh sản"
V/v Tham gia ý kiến dự án "Trồng nấm xuất khẩu, chế biến, bảo quản chuối"
V/v Tham gia ý kiến điều chỉnh dự án "Khách sạn nghỉ dưỡng Mộc Châu - Hà Nội"
V/v Triển khai một số nhiệm vụ đối với dự án Khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng thác Dải Yếm
V/v Tham gia ý kiến đối với hồ sơ dự án "Thủy điện Mường Sang 3"
V/v Tham gia ý kiến đối với dự án "Đầu tư nhà máy gạch không nung 19/8"
V/v Tham gia ý kiến đối với đề nghị điều chỉnh dự án "Khu kinh doanh thương mại, dịch vụ và khách sạn Flora"
V/v ý kiến đối với dự án "Khu du lịch sinh thái Dream Garden"
V/v ý kiến đối với dự án "Khu du lịch sinh thái Dream Garden"
V/v Tham gia ý kiến đối với dự án "Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị thắng cảnh Hang Dơi"
THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1