Top slide banner
 • 07/09/2023

  UBND huyện Mộc Châu tổ chức phiên họp thứ 27

  Ngày 29/8, UBND huyện Mộc Châu tổ chức phiên họp thứ 27 đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh tháng 8, đề ra nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2023. Đ/c Lê Trọng Bình - Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì phiên họp. 

 • 07/07/2023

  Phiên họp 25 UBND huyện Mộc Châu

  Ngày 5/7,  UBND huyện Mộc Châu đã tổ chức phiên họp thứ 25 khóa  XXI nhiệm kỳ 2021-2026 nhằm đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2023, đề ra nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 7 và 6 tháng cuối năm 2023. Đồng chí Trần Dân Khôi, Bí thư huyện ủy Mộc Châu dự và chỉ đạo. Đồng chí Lê Trọng Bình, Chủ tịch UBDN huyện chủ trì phiên họp.

 • 13/06/2023

  UBND huyện Mộc Châu tổ chức phiên họp chuyên đề tháng 6 năm 2023

  Để chuẩn bị nội dung trình kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026, ngày 13/6, UBND huyện Mộc Châu tổ chức phiên họp chuyên đề tháng 6 năm 2023. Đồng chí Phùng Thị Thúy - Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. 

 • 31/05/2023

  UBND huyện Mộc Châu họp phiên thứ 24

  Ngày 31/5, UBND huyện Mộc Châu tổ chức phiên họp thứ 24 đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng tháng 5, đề ra nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 6. Đồng chí Lê Trọng Bình - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện chủ trì phiên họp.

 • 22/05/2023

  HĐND huyện Mộc Châu thống nhất nội dung Kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa XXI

  Chiều 18/5 HĐND huyện Mộc Châu đã tổ chức hội nghị thống nhất nội dung cho Kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Trần Dân Khôi, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị. 

 • 14/04/2023

  Kỳ họp chuyên đề thứ 9, HĐND huyện Mộc Châu khóa XXI

  Chiều 12/04, HĐND huyện Mộc Châu khóa XXI, nhiệm kỳ 2021- 2026 đã tổ chức Kỳ họp chuyên đề lần thứ 9. Đồng chí Trần Dân Khôi - Bí thư huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện chủ trì kỳ họp.

 • 07/04/2023

  Phiên họp thứ 22 UBND huyện Mộc Châu khoá XXI

  Để đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tháng 3, đề ra nhiệm vụ trọng tâm tháng 4/2022, chiều  4/4, UBND huyện Mộc Châu tổ chức phiên họp thứ 22. Đc Lê Trọng Binh - Chủ tịch UBND huyện chủ trì phiên họp. Phiên họp được truyền trực tuyến đến 15 xã, thị trấn. 

 • 07/03/2023

  Phiên họp 21 UBND huyện Mộc Châu

  Chiều 3/3, UBND huyện Mộc Châu đã tổ chức phiên họp thứ 21 khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng tháng 2 nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 3/2023. Đồng chí Lê Trọng Bình, phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì phiên họp.

 • 10/01/2023

  Phiên họp thường kỳ thứ 19 UBND huyện Mộc Châu

  Ngày 4/1, UBND huyện Mộc Châu đã tổ chức phiên họp thứ 19 khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh tháng 12/2022; đề ra nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 1/2023. 

 • 15/12/2022

  Phiên họp chuyên đề UBND huyện Mộc Châu tháng 12 năm 2022

  Ngày 11/12, UBND huyện Mộc Châu đã tổ chức phiên họp chuyên đề tháng 12 năm 2022 khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 nhằm thông qua các tờ trình và dự thảo báo cáo tình hình kinh tế xã hội năm 2022. Đồng chí Lê Trọng Bình, Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì phiên họp.


Đăng nhập