Top slide banner
 • Image
  07/03/2023

  Phiên họp 21 UBND huyện Mộc Châu

  Chiều 3/3, UBND huyện Mộc Châu đã tổ chức phiên họp thứ 21 khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng tháng 2 nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 3/2023. Đồng chí Lê Trọng Bình, phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì phiên họp.

 • Image
  10/01/2023

  Phiên họp thường kỳ thứ 19 UBND huyện Mộc Châu

  Ngày 4/1, UBND huyện Mộc Châu đã tổ chức phiên họp thứ 19 khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh tháng 12/2022; đề ra nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 1/2023.

 • Image
  15/12/2022

  Phiên họp chuyên đề UBND huyện Mộc Châu tháng 12 năm 2022

  Ngày 11/12, UBND huyện Mộc Châu đã tổ chức phiên họp chuyên đề tháng 12 năm 2022 khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 nhằm thông qua các tờ trình và dự thảo báo cáo tình hình kinh tế xã hội năm 2022. Đồng chí Lê Trọng Bình, Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì phiên họp.

 • Image
  01/12/2022

  UBND huyện Mộc Châu họp phiên thứ 18

  Để đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tháng 11, đề ra nhiệm vụ trọng tâm tháng 12/2022, ngày 30/11, UBND huyện Mộc Châu tổ chức phiên họp thứ 18. Đ/c Lê Trọng Bình - Chủ tịch UBND huyện chủ trì phiên họp.

 • Image
  14/11/2022

  Hội nghị thống nhất nội dung, thời gian, địa điểm tổ chức kỳ họp thứ sáu HĐND huyện khóa XXI

  Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khoá XXI, ngày 11/11, Thường trực HĐND huyện Mộc Châu tổ chức hội nghị thống nhất nội dung, thời gian, địa điểm tổ chức kỳ họp thứ sáu HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021- 2026. Đ/c Trần Dân Khôi - Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Mộc Châu chủ trì hội nghị.

 • Image
  06/10/2022

  Phiên họp thường kỳ UBND huyện Mộc Châu tháng 10/2022

  Ngày 5/10, UBND huyện Mộc Châu đã tổ chức phiên họp thứ 16 nhằm đánh giá kết quả hoạt động của các phòng, ban, cơ quan, đơn vị thực hiện trong tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2022, triển khai nhiệm vụ tháng 10 và những tháng cuối năm. Đồng chí Lê Trọng Bình, phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tuyến đến các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

 • Image
  06/09/2022

  Mộc Châu tổ chức Kỳ họp chuyên đề thứ năm, HĐND huyện khoá XXI

  Chiều 5/9, HĐND huyện Mộc Châu khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức Kỳ họp chuyên đề thứ Năm, khóa XXI thông qua một số Dự thảo nghị quyết liên quan đến quy hoạch Mộc Châu đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và năm 2050; và thông qua nghị quyết về công tác cán bộ. Đồng chí Trần Dân Khôi, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Mộc Châu chủ trì kỳ họp.

 • Image
  12/08/2022

  Kỳ họp chuyên đề lần thứ 4, HĐND huyện Mộc Châu khóa XXI

  Ngày 12/8, HĐND huyện Mộc Châu khóa XXI, nhiệm kỳ 2021- 2026 đã tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ 4. Đồng chí Trần Dân Khôi - Bí thư huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện chủ trì kỳ họp.

 • Image
  03/08/2022

  Phiên họp 14 UBND huyện Mộc Châu khoá XXI nhiệm kỳ 2021-2026

  Ngày 1/8, UBND huyện Mộc Châu tổ chức phiên họp 14 nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế, xã hội đảm bảo quốc phòng, an ninh tháng 7, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2022. Dự phiên họp có đồng chí Trần Dân Khôi, Tỉnh uỷ viên Bí thư huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện, các đồng chí trong thường trực Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện. Đồng chí Nguyễn Thị Hoa - Phó Chủ tịch UBDN huyện chủ trì phiên họp.

 • Image
  07/07/2022

  Kỳ họp thứ năm, HĐND huyện Mộc Châu khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026

  Ngày 5/7, HĐND huyện Mộc Châu khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức Kỳ họp thứ năm, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; bàn và quyết định các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Đồng thời thảo luận thông qua các tờ trình, nghị quyết trình tại kỳ họp. Đồng chí Trần Dân Khôi, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện ủy chủ trì kỳ họp.


Đăng nhập
Xem thêm