Top slide banner
Kỳ họp chuyên đề thứ 14 HĐND huyện Mộc Châu khóa XXI
Ngày 25/3, HĐND huyện Mộc Châu khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp chuyên đề thứ 14. Đồng chí Trần Dân Khôi, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Tăng Văn Xiên, Phó chủ tịch HĐND huyện chủ trì kỳ họp.
anh tin bai

Tại kỳ họp các đại biểu đã tập trung  thảo luận, biểu quyết thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền về: Chủ trương đầu tư một số dự án trên địa bàn huyện; phương án phân bổ nguồn tăng thu tiền sử dụng đất năm 2023 và phân bổ chi tiết Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024; phương án điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 (đợt 6); phương án phân bổ kinh phí cho các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ phát sinh; chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp công trình nước sinh hoạt các bản Lũng Mũ, Bó Liều, Tầm Phế, xã Tân Hợp; Chương trình phát triển đô thị Mộc Châu đến năm 2030; giải quyết những nội dung phát sinh giữa hai kỳ họp HĐND huyện và công tác xây dựng chính quyền.

Kỳ họp cũng đã giới thiệu và bầu ông Lê Doãn Công- Chánh Văn phòng HĐND, UBND huyện giữ chức Ủy viên UBND huyện, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Trần Dân Khôi, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn tập trung triển khai các nội dung đã được thông qua tại kỳ họp; Tục tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện các đề án, chủ trương của BCH, BTV Huyện ủy triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Mộc Châu khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện;  Quan tâm chỉ đạo thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ phát triển đô thị như: Lập Đề án quy hoạch chung đô thị Mộc Châu tỉnh Sơn La đến năm 2030; Quy hoạch phân khu các khu vực dự kiến thành lập phường; Đề án nâng cấp đô thị Mộc Châu lên đô thị loại IV; Xây dựng Quy chế quản lý kiến trúc đô thị; Rà soát cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị khu vực dự kiến thành lập phường; Đề án thành lập thị xã Mộc Châu và sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của huyện Mộc Châu để thành lập các phường, các xã thuộc thị xã Mộc Châu, đảm bảo tiến độ thời gian theo kế hoach đề ra; Tập trung xây dựng Kế hoạch sử dụng tài sản công đối với các xã sáp nhập và phương án dự kiến bố trí các cơ quan, đơn vị làm việc sau khi thành lập các phường, các xã chưa có trụ sở. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án thu hút đầu tư. Rà soát, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 2020-2025 sau khi sáp nhập các xã, thành lập các phường để đảm bảo các tiêu chi khi thành lập thị xã. Đặc biệt quan tâm triển khai thực quy trình xin ý kiến cử tri về dự kiến tên xã, tên phường theo Kế hoạch số 202-KH/HU ngày 11/3/2024 của Ban Thường vụ huyện ủy và Đề án thành lập thị xã theo Kế hoạch số 1069/KH-UBND ngày 13/3/2024 của UBND huyện; trình kỳ họp HĐND các cấp thông qua đảm bảo tiến độ theo Kế hoạch...

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1