Top slide banner
Đảng ủy xã Chiềng Hắc trao nhà tình thương từ quỹ tiết kiệm "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, ngày 9/10, Đảng ủy xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu đã tổ chức trao tặng 3 ngôi nhà tình thương cho 3 hộ nghèo từ nguồn quỹ tiết kiệm: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của đảng viên trong đảng bộ xã.

Triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, ngày 9/10, Đảng ủy xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu đã tổ chức trao tặng 3 ngôi nhà tình thương cho 3 hộ nghèo từ nguồn quỹ tiết kiệm: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của đảng viên trong đảng bộ xã.

Sau 8 tháng triển khai nguồn quỹ tiết kiệm: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đảng bộ xã Chiềng Hắc đã thu được 35 triệu đồng từ việc mỗi ngày, mỗi đảng viên hưởng lương từ ngân sách nhà nước và đảng viên khối nông thôn tiết kiệm 1.000 đồng.

Từ đầu năm 2017 đến nay xã Chiềng Hắc đã hỗ trợ xây dựng được 15 nhà đại đoàn kết, nhà tình thương, hoàn thành việc xóa 100% nhà dột nát trên địa bàn. xã Chiềng Hắc phấn đấu đến cuối năm hoàn thành mục tiêu giúp 27 hộ nghèo thoát nghèo, đưa tỷ lệ hộ nghèo từ 15,6% năm 2016 xống còn 13,8% năm 2017.

Xây dựng quỹ tiết kiệm: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đã và đang trở thành việc làm thường xuyên, hàng ngày trong các tổ chức cơ sở Đảng và toàn thể nhân dân các dân tộc huyện Mộc Châu. Từ nguồn quỹ này, mỗi đảng bộ, chi bộ sẽ có cách làm khác nhau nhằm hỗ trợ cho các đảng viên và người dân có hoàn cảnh khó khăn. Thông qua chương trình này còn góp phần nâng cao ý thức tự giác tiết kiệm trong cuộc sống của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là nêu cao vai trò gương mẫu của người đứng đầu trong việc thực hiện học tập và làm theo Bác.

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1