Top slide banner
BAN TỔ CHỨC

Trưởng ban

NGUYỄN VIỆT HƯNG

- Sinh ngày: 08/11/1974

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Cao cấp

- Số điện thoại:

 

 Phó ban

Lê Thị Thoảng

 

- Sinh ngày: 8/6/1980

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0986568889

 

 

Phó Trưởng ban

PHẠM MINH TÂM

- Sinh ngày: 07/01/1973

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Cao cấp

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 

 

 

Chuyên viên

Đỗ Thị Như Thùy

- Sinh ngày: 21/5/1979

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0945357554

 

Chuyên viên

Tôn Công Đức

- Sinh ngày: 14/2/1963

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0914789035

 

Chuyên viên

Đỗ Thị Hoa

- Sinh ngày: 17/8/1972

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0946247877

 

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1