Top slide banner
BAN TUYÊN GIÁO
 

Trưởng ban Tuyên giáo - Giám đốc trung tâm

NGUYỄN ĐỨC NGUYÊN

- Sinh ngày 03/10/1972

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ Lý luận, chính trị: Trung cấp

- Điện thoại: 0915081128
 

Phó ban Tuyên giáo

 

- Sinh ngày: 

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Dân tộc: 

- Trình độ Lý luận, chính trị: 

- Điện thoại: 

  Chuyên viên

PHÀNG A TRÌA

- Sinh ngày: 06.7.1981

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Dân tộc: Mông

- Trình độ Lý luận, chính trị: Trung cấp

- Điện thoại: 01664579495

 

 Chuyên viên

Doãn Thị Huyền

- Sinh ngày: 01/3/1983

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Dân tộc: Mường

- Trình độ Lý luận, chính trị:

- Điện thoại: 01658833885

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1