Top slide banner
TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ
 

 Trưởng ban Tuyên giáo - Giám đốc trung tâm

NGUYỄN ĐỨC NGUYÊN

- Sinh ngày 03/10/1972

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ Lý luận, chính trị: Trung cấp

- Điện thoại: 0915081128


Giảng viên

Phạm Đình Hưng

- Sinh ngày: 25/02/1981

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Cao cấp

- Số điện thoại: 

 

Kế toán

Trần Thị Thu Hương

- Sinh ngày: 14/11/1989

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Sơ cấp

- Số điện thoại: 0363689929

   

Giảng viên

Doãn Thị Thanh Huyền

- Sinh ngày: 01/3/1983

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0358833885

 

Giảng viên

Quách Phương Đông

- Sinh ngày: 20/10/1986

- Dân tộc: Mường

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0943490109

 

Bảo vệ

Hà Văn Yến

- Sinh ngày: 27/5/1980

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Đại học (Đang học)

- Trình độ lý luận: Sơ cấp (Đang học)

- Số điện thoại:

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1