Top slide banner
Hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập sau thực hiện nghị quyết 19

 

 

 

 

Trung tâm Kỹ thuật Nông nghiệp huyện Mộc Châu được thành lập trên cơ sở sáp nhập các đơn vị sự nghiệp khối nông nghiệp theo tinh thần Nghị quyết số 19 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Sau gần 1 năm đi vào hoạt động, Trung tâm đã ổn định tổ chức, hoạt động hiệu quả góp phần phát triển nông - lâm nghiệp ở địa phương.

{youtube}FJxmUvyIk-k{/youtube}

Trung tâm Kỹ thuật Nông nghiệp huyện Mộc Châu là mô hình đầu tiên của tỉnh Sơn La được thành lập theo Quyết định số 2515 ngày 28/9/2017 của UBND tỉnh. Trung tâm được thành lập thực hiện trên cơ sở sáp nhập 3 đơn vị trực thuộc tỉnh là Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Trạm Chăn nuôi và thú y, Trạm Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản và Trạm Khuyến nông trực thuộc UBND huyện. Với nhiệm vụ được giao là tham mưu, triển khai thực hiện công tác khuyến nông, khuyến lâm; phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; quản lý chất lượng nông lâm thủy sản và chương trình công tác khác thuộc lĩnh vực nông, lâm nghiệp, ngay sau khi Thành lập Trung tâm Kỹ thuật Nông nghiệp đã tiến hành sắp xếp lại tổ chức bộ máy, đảm bảo khoa học, hiệu quả; đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ chuyên môn theo chức năng, nhiệm qua đó phát huy được tính chủ động, sáng tạo trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai nhiệm vụ.

Việc thực hiện sáp nhập các đơn vị không chỉ thu gọn các đầu mối, giảm bớt được đội ngũ cán bộ lãnh đạo mà còngóp phần nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn. Đặc biệt là tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân khi có nhu cầu giải quyết công việc

Để triển khai hiệu quả nhiệm vụ được giao, ngay sau khi đi vào hoạt động ổn định, một mặt Trung tâm tham mưu cho UBND huyện ban hành các văn bản thuộc lĩnh vực quản lý, mặt khác đẩy mạnh triển khai các hoạt động chuyên môn như: tăng cường hoạt động điều tra phát hiện dự tính, dự báo sinh vật hại trên cây trồng; hướng dẫn các biện pháp phòng chống rét, dịch bệnh quy trình chăm sóc cho cây trồng vật nuôi…, góp phần nâng cao năng xuất chất lượng sản phẩm nông nghiệp. Bên cạnh đó, Trung tâm cũng đã chủ động lựa chọn xây dựng vườn mẫu mô hình thâm canh trồng cây ăn quả năng suất cao; tích cực hỗ trợ nông dân đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, xây dựng các mô hình chuỗi cung ứng nông sản an toàn; thường xuyên tổ chức giám sát tình hình sản xuất, tiêu thụ tại các chuỗi sản xuất rau an toàn trọng điểm trên địa bàn huyện, nhất là việc sử dụng thuốc BVTV, phân bón của các cơ sở đảm bảo điều kiện ATTP...

Những kết quả bước đầu đạt được ở Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp huyện Mộc Châu cho thấy việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 19 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập tại địa phương đã góp phần tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp và mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.

 

 

 

 

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1