Top slide banner
Chỉ đạo đẩy mạnh ký số trong xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số
Việc ký số, phát hành văn bản ký số và lập hồ sơ công việc trên môi trường mạng là tiêu chí quan trong trọng việc đánh giá kết quả xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số của các cơ quan nhà nước. Vì vậy, Phòng Văn hóa và Thông tin luôn chủ động hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị, xã, thị trấn trong việc triển khai thực hiện.
anh tin bai

Phòng Văn hóa và Thông tin đã tham mưu cho UBND huyện ban hành Công văn số 1829/UBND-VHTT ngày 25/4/2024 và Công văn số 2273/UBND-VHTT ngày 23/5/2024 để chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn tăng cường thực hiện ký số, gửi nhận văn bản và xử lý hồ sơ công việc trên phần mềm quản lý văn bản điều hành VNPT - ioffice. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện ký số và phát hành văn bản của các đơn vị. Định kỳ hàng tháng báo cáo kết quả tại phiên họp UBND huyện. Kết quả trong 6 tháng đầu năm, tỷ lệ văn bản ký số của UBND huyện đạt 1.730/1.799, đạt 96,2%; tỷ lệ văn bản ký số của các cơ quan, đơn vị đạt: 4.769/4.918, đạt 97%; tỷ lệ văn bản ký số của các xã, thị trấn đạt 5.082/5.103, đạt 99,6%.

Trong 6 tháng cuối năm, Phòng Văn hóa và Thông tin tiếp tục tham mưu UBND huyện chỉ đạo đẩy mạnh việc xin cập nhật chữ ký số cho cán bộ, công chức (hủy bỏ/cấp bổ sung) với các đơn vị có sự thay đổi về nhân sự để đảm bảo việc sử dụng chữ ký số được liên tục. Đồng thời tiếp tục đôn đốc các đơn vị duy trì sử dụng hiệu quả chữ ký số trong hoạt động công vụ, góp phần tạo môi trường làm việc hiện đại, tiết kiệm thời gian, chi phí, tạo hiệu quả tích cực trong xây dựng chính quyền điện tử của huyện.

Thùy Thơm

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1