Top slide banner
Mộc Châu đẩy mạnh ứng dụng chữ ký số trong xây dựng chính quyền điện tử
Xác định việc ứng dụng chữ ký số là một nhiệm vụ tất yếu, quan trọng trong quá trình xây dựng chính phủ điện tử, hướng đến chính quyền số, Ủy ban nhân dân huyện Mộc Châu luôn chú trọng chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng chữ ký số trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện.
anh tin bai

Ngay từ đầu năm, UBND đã ban hành kế hoạch 4197/KH-UBND ngày 29/12/2022 chuyển đổi số huyện Mộc Châu năm 2023, trong đó tiếp tục tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vi, xã, thị trấn đẩy mạnh việc ký số, phát hành văn bản ký trên phần mềm QLVBĐH. UBND huyện cũng ban hành 02 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn việc sử dụng chữ ký số chuyên dùng trong phát hành văn bản và các giao dịch điện tử đảm bảo theo các quy định tại Điều 572 Nghị định 130/2018/NĐ-CP ngày 27/9/2018 của Chính phủ, Chỉ thị 02/2019/CT-TTg ngày 23/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn rà soát, đăng ký nhu cầu và thực hiện đăng ký với Cục chứng thư số cấp bổ sung chứng thư cho cán bộ, công chức tại Bộ phận tiếp nhận trả kết quả huyện, Bộ phận tiếp nhân và trả kết quả các xã, thị trấn để phục vụ việc số hóa hồ sơ, hoàn thiện quy trình giải quyết thủ tục hành chính.

Đến nay, toàn huyện đã được cấp 97 chứng thư số, trong đó có 30 chứng thư số được cấp cho các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn; 67 chứng thư cấp cho cá nhân là lãnh đạo UBND huyện, lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND huyện, các xã, thị trấn. Kết quả trong quý I, năm 2023, tỷ lệ văn bản ký số của UBND huyện đạt 98%; tỷ lệ văn bản ký số các cơ quan, đơn vị đạt 99%, tỷ lệ văn bản ký số của các xã, thị trấn đạt 97,4%.

Thời gian tới, huyện tiếp tục tập trung chỉ đạo đẩy mạnh việc xin cấp bố sung, sử dụng hiệu quả chữ ký số trong hoạt động công vụ, góp phần tạo môi trường làm việc hiện đại, tiết kiệm thời gian, chi phí, tạo hiệu quả tích cực trong xây dựng chính quyền điện tử của huyện.

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 22
  • Hôm nay: 26,655
  • Trong tuần: 112,650
  • Tất cả: 2,678,350