Top slide banner
Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia huyện Mộc Châu họp đánh giá kết quả thực hiện năm 2022
Để đánh giá kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới năm 2022 đồng thời triển khai nhiệm vụ năm 2023, ngày 9/1, BCĐ các chương trình mục tiêu quốc gia huyện Mộc Châu đã tổ chức họp. Đ/c Trần Dân Khôi - Tỉnh uỷ viên, Bí thư huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng BCĐ chủ trì hội nghị. 
anh tin bai


Trong năm 2022, tổng nguồn vốn đầu tư ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia là trên 41 tỷ đồng. Huyện Mộc Châu đã phân bổ chi tiết 100% số vốn được giao. Tập trung giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt; đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu phục sản xuất, đời sống nhân dân; bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc gắn với phát triển du lịch. Huyện Mộc Châu cũng triển khai thực hiện các nhiệm vụ giảm nghèo bền vững như: đa dạng hóa sinh kế, phát triển các mô hình sản xuất, hỗ trợ tìm việc làm; hỗ trợ xây dựng 60 nhà đại đoàn kết với tổng trị giá trên 3 tỷ đồng; hỗ trợ 4700 người nghèo mua thẻ bảo hiểm y tế…  Phong trào Mộc Châu chung sức xây dựng nông thôn mới tiếp tục được các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng, trở thành phong trào thi đua thường xuyên, sâu rộng, lan toả khắp các xã, bản. Huyện Mộc Châu có 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Năm 2023, huyện Mộc Châu sẽ tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng; sự vào cuộc và phối hợp chặt chẽ, quyết liệt của các cơ quan chuyên môn; đẩy mạnh tuyên truyền tạo sự đồng thuận và hưởng ứng của nhân dân trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, nhất là đồng thuận trong thực hiện mục tiêu chung hoàn thành xóa nhà tạm trong năm 2023. Cùng với đó là tăng cường công tác xã hội hóa kêu gọi nhiều nguồn lực, đồng thời lồng ghép nguồn vốn các chương trình để tăng tính khả thi và hiệu quả triển khai các chương trình. Đồng chí bí thư huyện ủy cũng yêu cầu trên cơ cở các cơ chế chính sách đã có, các cấp, các ngành được phân bổ vốn phải chủ động có phương án giải ngân và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân; đồng thời nhấn mạnh: Cả hệ thống chính trị huyện Mộc Châu cùng vào cuộc với quyết tâm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân các dân tộc trong huyện và quyết tâm xóa toàn bộ nhà tạm trong năm 2023./.

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1