Top slide banner
Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ dân vận cơ sở năm 2024
Ngày 2/7, Trung tâm Chính trị huyện phối hợp với Ban Dân vận huyện ủy Mộc Châu tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho  cán bộ dân vận cơ sở năm 2024. 
anh tin bai

Trong thời gian 3 ngày các học viên được nghiên cứu, học tập các chuyên đề gồm: Những nội dung cơ bản về thực hiện dân chủ ở cơ sở trong giai đoạn hiện nay; Nghiệp vụ triển khai thực hiện dân chủ ở cơ sở và các nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 trong thực hiện các nội dung chỉ đạo của huyện về thực hiện dân chủ; Một số nội dung trọng tâm về công tác dân vận năm 2024 và định hướng những năm tiếp theo; Một số nội dung trọng tâm về công tác dân tộc, công tác tôn giáo vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Lớp học cũng dành thời gian để giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nghiệp vụ công tác dân vận, dân chủ, công tác dân tộc và tôn giáo; xây dựng chính quyền thân thiện; xây dựng và thực hiện mô hình “Dân vận khéo” tại địa phương. 

Thông qua tập huấn nhằm giúp đội ngũ cán bộ dân vận ở cơ sở nắm chắc chủ trương, nhiệm vụ trong tình hình mới; nâng cao kỹ năng nghiệp vụ công tác, từ đó chủ động vận dụng vào thực tiễn hoạt động, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị tại các đơn vị, địa phương.

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1