Top slide banner
Lãnh đạo huyện Mộc Châu dự Gala gặp mặt, giao lưu mô hình điển hình tiên tiến tiêu biểu trong Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau
Sáng 15/12, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương trực thuộc Bộ Nội vụ đã tổ chức Chương trình Gala gặp mặt, giao lưu mô hình điển hình tiên tiến tiêu biểu trong Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Ông Phan Văn Hùng, Phó Trưởng ban, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương cùng đại diện một số cơ quan, ban ngành và các điển hình tiên tiến đại diện cho 30 mô hình điển hình trong phong trào Thi đua tham dự Chương trình.

Chương trình gặp mặt điển hình tiên tiến Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” là sự kiện ý nghĩa, nhằm tuyên truyền những kết quả đạt được trong năm 2021-2023; đồng thời cổ vũ, động viên các địa phương tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sức mạnh của cả hệ thống chính trị, toàn xã hội và cộng đồng, phát huy tính chủ động sáng tạo của mỗi cá nhân, tập thể và gia đình, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn xã hội góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương, chính sách, chương trình giảm nghèo của Đảng và Nhà nước.

Tham gia giao lưu tại Chương trình Gala là 10 nhân vật đại diện cho 30 tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2023, với những câu chuyện truyền cảm hứng về những tấm gương nỗ lực, quyết tâm vươn lên thoát nghèo, làm giàu; chia sẻ kinh nghiệm về tổ chức thực hiện, về xây dựng mô hình sinh kế để giảm nghèo bền vững.

anh tin bai

Trong chương trình gala, bà Nguyễn Thị Hoa, Phó Chủ tịch UBND huyện Mộc Châu, đại diện UBND huyện chia sẻ: Tại Huyện Mộc Châu với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả trong công tác giảm nghèo như giải pháp giúp đỡ theo phương châm ‘cần gì giúp nấy’; mỗi hộ nghèo đã ít nhất nhận được trợ giúp của một tổ chức đoàn thể, cơ quan, đơn vị.

Theo báo cáo của Ban Tổ chức về Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng về định hướng giảm nghèo bền vững, Thủ tướng Chính phủ đã phát động phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016-2020. Phong trào đã góp phần cải thiện rõ rệt đời sống người dân, đặc biệt là các địa phương có tỉ lệ hộ nghèo cao đã có tiến bộ rõ rệt trong công tác giảm nghèo; các dịch vụ cơ bản cho người dân được hưởng thụ như: Y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt, tiếp cận thông tin, vay vốn, ưu đãi được các cấp, các ngành quan tâm, hỗ trợ người dân, bộ mặt nông thôn đã có nhiều thay đổi và khởi sắc.

Công tác an sinh, chăm lo đời sống cho người nghèo tiếp tục được Đảng, Nhà nước quan tâm, nhất là một số tỉnh đã có sự quan tâm lớn, có hiệu quả để người dân được vay vốn, chủ động sản xuất, làm ăn vươn lên thoát nghèo. Phong trào thi đua đã tạo sự lan tòa mạnh mẽ, có ý nghĩa xã hội sâu sắc, đóng góp cho những thành tựu giảm nghèo nổi bật của Việt Nam thời gian qua, được cộng đồng quốc tế đánh giá là điểm sáng về giảm nghèo trên thế giới.

Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác giảm nghèo bền vững, ghi nhận, cổ vũ, động viên, khích lệ sự quan tâm vào cuộc và phát huy trách nhiệm của người dân cả nước trong thực hiện công tác giảm nghèo và vì người nghèo, ngày 2/6/2022, Thủ tướng Chính phủ đã tiếp tục ban hành Quyết định số 666/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua: “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025.

Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025 nhằm phát huy tinh thần đoàn kết, sức mạnh của cả hệ thống chính trị, toàn xã hội và cộng đồng trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tinh thần chủ động sáng tạo của mỗi cá nhân, tập thể và gia đình, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn xã hội góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương, chính sách, chương trình giảm nghèo của Đảng và Nhà nước.

Việc thực hiện Phong trào thi đua đã trở thành nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong các phong trào thi đua của các bộ, ban, nghành, các tổ chức chính trị - xã hội; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; các tổ chức kinh tế; tổ chức xã hội, nghề nghiệp và các cụm, khối thi đua giai đoạn 2021-2023.

Phong trào thi đua được triển khai sâu rộng từ trung ương đến cấp có sở với nội dung đa dạng, hình thức phong phú, thiết thực, hiệu quả phù hợp với điều kiện thực tế của mỗi địa phương, có sở; phát huy được sáng kiến của mọi tầng lớp Nhân dân. Nhiều mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua giảm nghèo, thoát nghèo, vươn lên làm giàu… được phát hiện, nhân rộng, góp phần hỗ trợ Chương trình mục tiêu quốc gia đạt mục tiêu giảm tỉ lệ hộ nghèo trên cả nước.

Năm 2023, ước tính tỉ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều năm 2023 còn 2,93%, (giảm 1,1%); tỉ lệ hộ nghèo tại các huyện nghèo còn khoảng 33% (giảm 5,62%). Tỉ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số còn khoảng 17,82% (giảm 3,2%), đạt chỉ tiêu Quốc hội, Chính phủ giao. Dự kiến cuối năm 2023 thêm 9 xã thoát khỏi xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo sẽ góp phần đạt tiêu chí để được công nhận hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới, tổng cộng 10/54 xã, đạt khoảng 18,5% so với mục tiêu 30% vào cuối năm 2025 theo chỉ tiêu Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

 

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1