Top slide banner
Phòng Văn hóa và Thông Tin
 I. Thông tin biên chế, chức danh


Trưởng phòng
ĐINH THỊ HƯỜNG

- Sinh ngày: 05/02/1979

- Dân tộc: Mường

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ Lý luận, chính trị: Cao cấp

- Điện thoại:

- Email: 


 
 
Phó Trưởng phòng
TRÁNG THỊ GIÀNG

- Sinh ngày: 06/03/1988

- Dân tộc: Mông

- Trình độ chuyên môn:Thạc sỹ

- Trình độ Lý luận, chính trị: Cao cấp

- Điện thoại:

- Email: 

 

Chuyên viên

ĐẶNG HUYỀN TRANG

- Sinh ngày: 29/12/1988

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ Lý luận, chính trị:

- Điện thoại: 0974396882

- Email: trangdh.mocchau.sonla.gov.vn

 

Chuyên viên

CAO THỊ THÙY THƠM

- Sinh ngày: 02/8/1989

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ Lý luận, chính trị:

- Điện thoại: 01684928867

- Email: thomctt.mocchau.sonla.gov.vn


 

   


II. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

- Chức năng, nhiệm vụ: Tại đây

- Quy chế làm việc phòng: Tại đây

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1