Toàn huyện Mộc Châu đạt 203 tiêu chí xây dựng nông thôn mới

Từ đầu năm đến nay huyện Mộc Châu tập trung cao trong chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp để phấn đấu mỗi xã tăng ít nhất 01 tiêu chí Chương trình xây dựng Nông thôn mới trong năm 2021; tập trung tuyên truyền, huy động các nguồn lực đầu tư các công trình cơ sở vật chất để phấn đấu xã Hua Păng đạt chuẩn nông thôn mới; xã Chiềng Sơn đạt chuẩn NTM nâng cao; xây dựng 08 bản nông thôn mới; 07 bản đạt nông thôn mới kiểu mẫu; 02 bản nông thôn mới tại các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới.

Qua rà soát đến nay, toàn huyện đạt 203 tiêu chí, trung bình mỗi xã đạt 15,61 tiêu chí, trong đó xã Hua Păng đạt 15/19 tiêu chí; xã Chiềng Sơn đạt 12/17 tiêu chí.

Triển khai công tác xây dựng đường giao thông nông thôn theo Nghị quyết số 77/2020/NQ-HĐND ngày 04/4/2020 của HĐND tỉnh, lũy kế đến tháng 8/2021 đã triển khai xây dựng, hoàn thành 14 tuyến đường giao thông nông thôn với tổng chiều dài 4,65km; tổng mức đầu tư đạt trên 5,6 tỷ đồng, trong đó nhà nước hỗ trợ 1,6 tỷ đồng, nhân dân đóng góp 4 tỷ đồng; triển khai đầu tư 70,35km điện chiếu sáng đường, ngõ xóm tại 12 xã với tổng mức đầu tư đạt 4,2 tỷ đồng.

Trong thời gian tới, các cấp ủy Đảng, Chính quyền, ban ngành, đoàn thể huyện Mộc Châu phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, nội dung, giải pháp xây dựng xã, huyện nông thôn mới nhằm để nâng cao nhận thức, phát huy vai trò chủ thể của các tầng lớp Nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới.

 Vận động Nhân dân tham gia đóng góp tiền, đất đai, sức lao động, trí tuệ; chủ động lựa chọn mô hình sản xuất mới, hiệu quả; tham gia thực hiện tốt các tiêu chí về môi trường, giữ vững an ninh trật tự nông thôn, nâng cao thu nhập… Triển khai thực hiện tốt công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, gắn với xây dựng các chương trình, dự án. Huy động tối đa các nguồn lực đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội, nhất là ở các xã phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới, các bản nông thôn mới kiểu mẫu và nâng mức đạt các tiêu chí nông thôn mới cấp huyện... nhằm góp phần thực hiện thắng lợi chương trình xây dựng nông thôn mới của huyện đã đề ra.

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 724
  • Trong tuần: 11,337
  • Tất cả: 813,403