Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai kết luận và quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Sáng 9/12, Bộ Chính trị đã tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai kết luận và quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến dự và chủ trì hội nghị. Hội nghị được tổ chức với hình thức trực tuyến tới các điểm cẩu trong cả nước. tại điểm cầu Mộc Châu có đồng chí Phạm Thị Nhung, Phó bí thư thường trực huyện ủy, các đồng chí trong Ban thường vụ và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị của huyện.

Tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trình bày Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 1/12/2021 của Bộ Chính trị về triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW và Quy định 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm. Đây là những văn bản được ban hành tại Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII.

Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị có ý nghĩa rất quan trọng đề cập đến những vấn đề vừa cơ bản, vừa cấp bách được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân đặc biệt quan tâm và hoan nghênh. Để triển khai thực hiện, Bộ Chính trị đã ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện với những nội dung cụ thể, trên cơ sở đó tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc trực tuyến để phổ biến, quán triệt mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng, những nội dung cốt lõi của các văn bản nhằm tạo sự thống nhất cao về nhận thức để các đồng chí lãnh đạo chủ chốt từ Trung ương tới cơ sở chỉ đạo, tiến hành thực hiện một cách có hiệu quả ở địa phương, đơn vị, cơ quan mình. Đồng chí Tổng Bí thư cũng lưu ý cần nhận thức đầy đủ sâu sắc rằng: việc xây dựng Đảng luôn đi đôi với chỉnh đốn Đảng với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật. Điều đó thể hiện bản lĩnh, sự cầu thị, tính lành mạnh của một Đảng cách mạng chân chính.

Điểm mới trong Kết luận 21 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII lần này là đã chỉ ra một cách có hệ thống những biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; nhấn mạnh tính chất nguy hiểm và hậu quả khôn lường của nó cùng với việc cụ thể hóa các giải pháp về xây dựng Đảng mà Đại hội Đảng toàn quốc đã nêu ra. Vì vậy, Tổng Bí thư yêu cầu các đại biểu dự Hội nghị cần nắm vững những nội dung cơ bản, tư tưởng cốt lõi của các văn bản đã được hội nghị Trung ương 4, khóa XIII ban hành. Tổng bí thư cũng hi vọng với quyết tâm chính trị rất cao của toàn Đảng, sự đồng tình ủng hộ mạnh mẽ của toàn dân, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhất định sẽ làm chuyển biến được tình hình để không phụ lòng mong đợi của nhân dân đối với Đảng, để xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, thật sự là đạo đức, là văn minh.

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 605
  • Trong tuần: 11,218
  • Tất cả: 813,284