Hội nghị BCH Đảng bộ huyện rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026 và Quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030, 2026 - 2031

Ngày 28/4, Thường trực huyện uỷ Mộc Châu đã chủ trì Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện ra soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026 và Quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030, 2026 - 2031.

Trước đó, huyện Mộc Châu đã tiến hành quy trình các bước rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ theo đúng quy trình và hướng dẫn của Trung ương. Tại hội nghị cán bộ chủ chốt toàn toàn huyện, các đại biểu đã thảo luận phân tích danh sách nhân sự bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026 và quy hoạch cán bộ, nhiệm kỳ 2025 - 2030, 2026 - 2031 về cơ cấu, độ tuổi, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị, danh sách nhân sự cụ thể, bảo đảm chặt chẽ, khoa học, đúng quy định. Hội nghị đã nhất trí cao với danh sách nhân sự bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026 và quy hoạch cán bộ, nhiệm kỳ 2025 - 2030; 2026 - 2031 do BTV huyện ủy trình Hội nghị, không có ý kiến đề xuất, bổ sung nhân sự khác. Kết quả 10/10 lượt đồng chí đạt số phiếu từ 95,45% trở lên, đủ điều kiện đưa vào danh sách nhân sự bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026; 84/84 lượt đồng chí được quy hoạch đạt số phiếu nhất trí từ 90,91% trở lên, đủ điều kiện đưa vào danh sách nhân sự quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030, 2026 - 2031.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã tiến hành quy trình các bước, thảo luận thống nhất bỏ phiếu đối với cán bộ đã được rà soát quy hoạch vào các chức danh theo quy định và hướng dẫn. Việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhằm tạo sự chủ động về công tác cán bộ trong nhiệm kỳ và nhiệm kỳ kế tiếp, bảo đảm tính kế thừa, phát triển và sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ cán bộ, giữ vững đoàn kết nội bộ và sự ổn định chính trị của huyện. 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 141
  • Trong tuần: 13,299
  • Tất cả: 986,522