Ban tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 5/2022

Sáng 12-5, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 5-2022 để thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII. Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị. 

Hội nghị được tổ chức trực tuyến tới các điểm cầu trong cả nước. Tham dự tại điểm cầu huyện Mộc Châu có đòng chí Nguyễn Đức Nguyên, ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy và các đại biểu là báo cáo viên huyện Mộc Châu.

Tại hội nghị đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương truyền đạt những nội dung quan trọng được diễn ra tại hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương khóa XIII. Theo đó, trong thời gian 6 ngày từ 4 - 10/4/2022, hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã nhất trí cao thông qua các Nghị quyết và Kết luận của hội nghị. Trong đó các đại biểu đã dành nhiều thời gian để nghiên cứu, thảo luận và đã thống nhất cao ban hành Nghị quyết mới về "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất đai; tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao". Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận và cho nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm để hoàn thiện Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết hội nghị Trung ương 7 khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Cũng tại hội nghị lần này các đại biểu đã thống nhất cao về sự cần thiết phải tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò và những kết quả quan trọng đã đạt được của kinh tế tập thể trong suốt 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá IX; chỉ ra những hạn chế, yếu kém còn tồn tại và nguyên nhân. Đồng thời thảo luận và thống nhất cao về sự cần thiết tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và thực chất hơn nữa trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở nước ta thật sự trong sạch, vững mạnh toàn diện từ gốc, từ cơ sở cũng như thống nhất rất cao về chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và coi đây là việc làm cần thiết, đúng đắn, phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.

Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương cũng đề nghị các cơ quan báo chí và hệ thống báo cáo viên cả nước đẩy mạnh tuyên truyền kêu gọi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tăng cường đoàn kết, thống nhất, phát huy những kết quả đã đạt được, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền lãnh thổ và an ninh quốc gia, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đã đề ra cho năm 2022 và các năm tiếp theo. Đặc biệt là đẩy mạnh tuyên truyền việc thực hiện các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 506
  • Trong tuần: 10,852
  • Tất cả: 1,038,464