Mộc Châu tổng kết thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TU

Ngày 2/8, Huyện uỷ Mộc Châu đã tham dự hội nghị trực tuyến tổng kết thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TU ngày 30/9/2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh trong tình hình mới. 

Trong những năm qua, huyện Mộc Châu đã nghiêm túc quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TU ngày 30/9/2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đến các cấp ủy, các tổ chức đảng. Huyện Mộc Châu đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo, ban hành chương trình hành động cụ thể nhằm thực hiện các nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết phù hợp với điều kiện, tình hình cụ thể của từng địa phương, đơn vị. Quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về việc thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TU, qua đó đã tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của các cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị đối với công tác và phong trào của cựu chiến binh. Tổ chức Hội cựu chiến binh đã có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, phù hợp hơn với tình hình thực tiễn của huyện, vị thế, vai trò của tổ chức hội cựu chiến binh ngày càng được khẳng định.

Trong thời gian tới huyện Mộc Châu sẽ tập trung đẩy mạnh tuyên truyền về thực hiện Nghị quyết số 23 của Tỉnh uỷ và NQ09 của ngày 8/1/2002 của Bộ Chính trị; chỉ đạo đổi mới hoạt động của Hội Cựu chiến binh các cấp, tạo nguồn lực hỗ trợ hội viên CCB phát triển kinh tế; tăng cường công tác phối hợp giữa Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ của Hội CCB các cấp.

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 25
  • Hôm nay: 717
  • Trong tuần: 7,875
  • Tất cả: 1,110,975