Top slide banner
Hội nghị tập huấn sử dụng cổng dịch vụ công trực tuyến theo Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
Ngày 10/11, huyện Mộc Châu tổ chức hội nghị tập huấn sử dụng cổng dịch vụ công trực tuyến theo Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính cho công chức được giao phụ trách tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính các cơ quan thuộc UBND huyện và lãnh đạo, công chức, nhân viên bưu điện 15 xã, thị trấn thực hiện tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận một cửa.  

Tại hội nghị tập huấn, các chuyên viên của UBND huyện hướng dẫn các xã, thị trấn và nhân viên bưu điện sử dụng và khai thác  hiệu quả cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh; hướng nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Qua đó, giúp đội ngũ công chức và nhân viên bưu điện 15 xã, thị trấn nắm được cơ bản hệ thống cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, hệ thống một cửa liên thông trên cổng dịch vụ công. Biết hướng dẫn, giúp đỡ người dân đăng ký và sử dụng cổng dịch vụ công trực tuyến trong việc giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp mọi lúc, mọi nơi, trên mọi thiết bị. Sử dụng và thao tác thành thạo các thiết bị hỗ trợ như: máy scan, máy vi tính phục vụ việc tăng tỷ lệ hồ sơ được thực hiện qua dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4. Sau khi tập huấn, UBND huyện, UBND các xã, thị trấn và Bưu điện huyện sẽ tăng cường phối hợp để triển khai hiệu quả Đề án thực hiện cơ chế giao doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích đảm nhận, hỗ trợ một số công việc trong  quá trình hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành  chính.  Tăng tỷ lệ tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã.

Việc ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước có vai trò quan trọng trong công tác quản lý, điều hành công việc, qua đó giúp nâng cao năng suất, hiệu quả làm việc, cải cách thủ tục hành chính. Chính vì vậy, hội nghị tập huấn có ý nghĩa thiết thực nhằm đẩy mạnh ứng dụng CNTT để huyện Mộc Châu xây dựng chính quyền điện tử, hướng đến chính quyền số.

 

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 26,988
  • Trong tuần: 112,983
  • Tất cả: 2,678,683