Top slide banner
Ban chỉ đạo chuyển đổi số huyện Mộc Châu họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số 10 tháng đầu năm
Ngày 21/11, Ban chỉ đạo chuyển đổi số huyện Mộc Châu tổ chức họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số 10 tháng đầu năm, đề ra nhiệm vụ trọng tâm 2 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Trần Dân Khôi - Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, trưởng ban chỉ đạo chủ trì cuộc họp. 

Những tháng đầu năm 2022, huyện Mộc Châu tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, chiến lược về CNTT, thực hiện chuyển đổi số của Đảng và nhà nước. Thực hiện nhiệm vụ xây dựng chính quyền điện tử hướng đến chính quyền số nhằm đáp ứng các tiêu chí chấm điểm chính quyền số, cải cách hành chính hàng năm. Duy trì sử dụng hiệu quả phần mềm quản lý văn bản điều hành VNPT- ioffice; phần mềm một cửa điện tử, hộp thư điện tử công vụ, hệ thống hội nghị trực tuyến 3 cấp tỉnh- huyện- xã. Đẩy mạnh việc ký số và phát hành văn bản ký số trên phần mềm quản lý văn bản điều hành VNPT- ioffice. Hướng dẫn người dân nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến với các thủ tục dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Hướng dẫn các doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh cập nhật, triển khai hóa đơn điện tử; sử dụng phần mềm, thiết bị thông minh để quản lý sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Phát triển hạ tầng viễn thông, tăng tỷ lệ phủ mạng băng rộng cáp quang, internet 3G, 4G, đồng thời kích cầu tiêu dùng tăng tỷ lệ dân số có điện thoại thông minh. Huyện Mộc Châu cũng thực hiện tốt công tác chuyển đổi số trên các lĩnh vực trọng tâm như: Du lịch, y tế, giáo dục, giao thông…

Thời gian tới, huyện Mộc Châu tiếp tục chỉnh sửa bổ sung hoàn thiện Đề án chuyển đổi số huyện Mộc Châu đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Duy trì hoạt động các tổ chuyển đổi số cộng đồng cấp xã, cấp tổ. Tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ về phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và chuyển đổi số trên các lĩnh vực trọng tâm.

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1