Top slide banner
74 học viên tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa II, năm 2024
Ngày 18/3, Trung tâm Chính trị huyện Mộc Châu tổ chức khai giảng  lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa II, năm 2024 dành cho 74 học viên là quần chúng ưu tú đến từ các chi, đảng bộ cơ sở trên địa huyện. 
anh tin bai

Tham gia lớp bồi dưỡng các học viên sẽ được nghiên cứu các chuyên đề: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; Lịch sử Đảng bộ địa phương: Đảng bộ tỉnh Sơn La, Đảng bộ huyện Mộc Châu ra đời, lãnh đạo nhân dân anh dũng kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi (1945 – 1954; Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Đặc biệt, các học viên còn được tham gia nghiên cứu sâu hơn chuyên đề Đảng ta vĩ đại và đi nghiên cứu thực tế tại các di tích lịch sử trên địa bàn huyện.

Thông qua lớp học, giúp các học viên nâng cao trình độ lý luận chính trị, xây dựng ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cũng như xác định phương hướng phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam; tích cực tham gia các hoạt động, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ do tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị phân công. Kết quả học tập tại lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng của quần chúng ưu tú là một trong những điều kiện để các cấp ủy Đảng xem xét kết nạp đảng viên.

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1