Top slide banner
Hội nghị quán triệt triển khai Quyết định số 90-QĐ/TW ngày 06/12/2022 của Ban Bí thư; Đề án “Chuyển hóa, xây dựng xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sơn La không có ma túy, giai đoạn 2023 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”
Ngày 2/2, các đồng chí: Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 297 tỉnh; Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 297 tỉnh; Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 297 tỉnh đã chủ trì Hội nghị quán triệt triển khai Quyết định số 90-QĐ/TW ngày 06/12/2022 của Ban Bí thư; Đề án “Chuyển hóa, xây dựng xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sơn La không có ma túy, giai đoạn 2023 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”. 
anh tin bai

Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến điểm cầu các huyện ủy, thành ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Đảng ủy xã, phường, thị trấn. Dự tại điểm cầu huyện Mộc Châu có đồng chí Phạm Thị Nhung- Phó Bí thư Thường trực huyện ủy.

Hội nghị đã quán triệt Quyết định số 90-QĐ/TW ngày 06/12/2022 của Ban Bí thư ban hành Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương với các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương về lãnh đạo công tác Đảng, công tác chính trị và công tác quần chúng trong Công an tỉnh, thành phố. Đồng thời, quán triệt Đề án chuyển hóa, xây dựng xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sơn La không có ma túy, giai đoạn 2023 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030; kế hoạch thực hiện năm 2023. Theo đề án, phấn đấu đến hết năm 2023 có 44/204 xã, 1.359/2.303 tổ, bản, tiểu khu không có ma túy; cuối năm 2024 có 68/204 xã đạt không có ma túy; cuối năm 2025 có 92/204 xã đạt không có ma túy; riêng cơ quan, đơn vị, trường học phấn đấu 100% đạt tiêu chuẩn không có ma túy các năm; đến năm 2030, phấn đấu 100% xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị, trường học đạt tiêu chuẩn không có ma túy; đưa Sơn La ra khỏi diện trọng điểm về ma túy của cả nước…

          Tại Hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã phát động phong trào thi đua “Toàn dân tham gia phòng, chống ma túy” trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2023 - 2025. Tổ chức ký cam kết, giao ước thi đua giữa Tỉnh ủy với Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các huyện ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy về lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện kịp thời, hiệu quả Đề án.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Đông giao Đảng ủy Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, các huyện ủy, thành ủy tham mưu xây dựng, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định về việc ban hành quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an tỉnh với các huyện ủy, thành ủy về lãnh đạo công tác Đảng, công tác chính trị và công tác quần chúng trong Công an huyện, thành phố, bảo đảm thống nhất, đồng bộ, tránh chồng chéo trong tổ chức thực hiện. Đối với Đề án, cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, đoàn thể, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện hiệu quả. Ban Thường vụ các huyện ủy, thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo khẩn trương thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống ma túy từ cấp huyện đến cấp xã, tổ, bản; xây dựng kế hoạch chỉ đạo, phân công nhiệm vụ, giao chỉ tiêu cho các ngành, các cấp, xã, phường, thị trấn, bản, tiểu khu, tổ dân phố cụ thể; lấy hiệu quả công tác phòng, chống ma túy là một tiêu chí đánh giá, xếp loại cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ và đơn vị văn hóa hàng năm. Giao Ban Chỉ đạo, các tổ giúp việc Ban Chỉ đạo 297 giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện nghị quyết của Tỉnh ủy và Đề án...

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1