Top slide banner
Mộc Châu hướng dẫn đánh giá các tiêu chí xã, bản Nông thôn mới năm 2023
Ngày 13/11, UBND huyện Mộc Châu đã tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện Chương trình nông thôn mới và hướng dẫn thực hiện đánh giá các chỉ tiêu, tiêu chí xã, bản đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023. Tham dự có lãnh đạo các phòng, ban liên quan và lãnh đạo các xã phụ trách chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.
anh tin bai

Thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020 - 2025 về chương trình xây dựng nông thôn mới, huyện Mộc Châu đã chủ động triển khai bài bản, quyết liệt và có nhiều sáng tạo; huy động được sự ủng hộ hưởng ứng nhiệt tình và tích cực tham gia của đông đảo nhân dân. Trong năm 2023 bình quân đạt gần 12 tiêu chí/xã. 02 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 10 bản được công nhận đạt chuẩn NTM giai đoạn 2019 - 2020.

Tại hội nghị Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện Mộc Châu yêu cầu các phòng chuyên môn và các xã triển khai đánh giá Bộ tiêu chí xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao theo Quyết định số 1002/2022 của UBND tỉnh, trong đó tập trung vào việc rà soát, đánh giá mức độ đạt chuẩn các chỉ tiêu/tiêu chí thuộc Bộ tiêu chí xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao; Tổ chức thẩm định và Báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao và đề xuất các chỉ tiêu, tiêu chí có khả năng thực hiện phấn đấu đạt chuẩn năm 2024; Đôn đốc các xã, các bản, tiểu khu thực hiện đánh giá, thẩm định các chỉ tiêu, tiêu chí do cơ quan mình phụ trách và hướng dẫn UBND xã tiếp thu, giải trình, hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét công nhận xã bản, tiểu khu nông thôn mới theo quy định. Đối với các bản, tiểu khu đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023 cần phải tổ chức đánh giá cụ thể mức độ đạt của từng tiêu chí theo Quyết định số 1897/2022 của UBND tỉnh Sơn La.

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1