Top slide banner
Tổng số: 46
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
41-KL/HU 16/12/2020 Kết luậ của BTV huyện ủy về công tác cán bộ ở cơ quan, phòng chuyên môn trực thuộc UBND huyện
Lượt xem: 158
Tải về 7
1717-QĐ/HU 02/07/2020 V/v phê duyệt rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện, nhiệm kỳ 2020-2025 (2021-2026)
Lượt xem: 148
Tải về 4
1718-QĐ/HU 02/07/2020 V/v phê duyệt rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện, nhiệm kỳ 2020-2025 (2021-2026)
Lượt xem: 126
Tải về 1
1720-QĐ/HU 02/07/2020 V/v phê duyệt rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ Trung tâm phát triển quỹ đất, nhiệm kỳ 2020-2025 (2021-2026)
Lượt xem: 132
Tải về 2
1721-QĐ/HU 02/07/2020 V/v phê duyệt rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ Phòng Văn hóa - Thông tin huyện, nhiệm kỳ 2020-2025 (2021-2026)
Lượt xem: 130
Tải về 1
1653-QĐ/HU 09/06/2020 V/v phê duyệt rà soát, bổ xung quy hoạch cán bộ Văn phòng HĐND - UBND huyện, nhiệm kỳ 2020-2025 (2021-2026)
Lượt xem: 107
Tải về 2
1654-QĐ/HU 09/06/2020 V/v phê duyệt rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ Phòng Nội vụ huyện, nhiệm kỳ 2020-2025 (2021-2026)
Lượt xem: 126
Tải về 3
1655-QĐ/HU 09/06/2020 V/v phê duyệt rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ Thanh tra huyện, nhiệm kỳ 2020-2025 (2021-2026)
Lượt xem: 138
Tải về 2
1656-QĐ/HU 09/06/2020 V/v phê duyệt rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ Phòng Tư pháp huyện, nhiệm kỳ 2020-2025 (2021-2026)
Lượt xem: 96
Tải về 1
1657-QĐ/HU 09/06/2020 V/v phê duyệt rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ Phòng Giáo dục và Đao tạo huyện, nhiệm kỳ 2020-2025 (2021-2026)
Lượt xem: 150
Tải về 4
12345
Cơ quan ban hành
Thủ tướng Chính phủ
Công an huyện Mộc Châu