Top slide banner

Tìm kiếm
Từ khóa
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
 
51kết quả được tìm thấy
Tiêu đềLĩnh vựcCơ quan thực hiện
Bảo trợ xã hội Bảo trợ xã hội (16)Lao động Thương binh Xã hội
Bồi thường nhà nước Bồi thường nhà nước (2)Tư pháp
Chứng thực Chứng thực (12)Tư pháp
Công chức, viên chức Công chức, viên chức (4)Nội vụ
Đường bộ Đường bộ (6)Kinh tế và Hạ tầng
Gia đình Gia đình (6)Văn hóa và Thông tin
Giáo dục Giáo dục và Đào tạo (42)Giáo dục và Đào tạo
Hộ tịch Hộ tịch (17)Tư pháp
Hòa giải viên cơ sở Hòa giải viên ở cơ sở (1)Tư pháp
kinh tế hợp tác Kinh tế hợp tác (3)Nông nghiệp và PTNT
Phê duyệt, điều chỉnh thiết kế, dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định đầu tư) Lâm nghiệp (1)Nông nghiệp và PTNT
Lao động tiền lương Lao động tiền lương (2)Lao động Thương binh Xã hội
Lưu thông hàng hóa trong nước Lưu thông hàng hóa trong nước (15)Kinh tế và Hạ tầng
Người có công Người có công (6)Lao động Thương binh Xã hội
Phổ biến giáo dục pháp luật Phổ biến giáo dục pháp luật (2)Tư pháp
Phòng chống tệ nạn xã hội Phòng, chống tệ nạn xã hội (1)Lao động Thương binh Xã hội
Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh (5)Tài chính - Kế hoạch
thành lập và hoạt động hợp tác xã Thành lập và hoạt động Hợp tác xã (11)Tài chính - Kế hoạch
Thanh tra Thanh tra (5)Thanh tra
1. Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND các huyện, thành phố về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị Thi đua, khen thưởng (8)Nội vụ
123

Đăng nhập