Top slide banner
Tổng số: 19
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
221/BC-UBND 13/03/2024 Báo cáo Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính Quý I/2024; Phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính Quý II/2024 (New)
Lượt xem: 3
Tải về 0
883/KH-UBND 01/03/2024 Kế hoạch Kiểm tra công tác cải cách hành chính, hoạt động công vụ năm 2024 (New)
Lượt xem: 2
Tải về 0
277/KH-UBND 18/01/2024 Kế hoạch Nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công năm 2024 (New)
Lượt xem: 2
Tải về 0
255/KH-UBND 17/01/2024 Kế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước huyện Mộc Châu năm 2024 (New)
Lượt xem: 3
Tải về 0
254/KH-UBND 17/01/2024 Kế hoạch Thực hiện Đề án số 06-ĐA/HU ngày 15.3.2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Mộc Châu năm 2024 (New)
Lượt xem: 3
Tải về 0
986/KH-UBND 23/03/2023 Kế hoạch Thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2023
Lượt xem: 145
Tải về 2
654/KH-UBND 02/03/2023 Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2023
Lượt xem: 150
Tải về 2
606/KH-UBND 28/02/2023 Kế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước huyện Mộc Châu năm 2023
Lượt xem: 151
Tải về 2
201/KH-UBND 22/02/2023 Kế hoạch thực hiện Đề án số 06-ĐA/HU ngày 15.3.2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Mộc Châu năm 2023
Lượt xem: 146
Tải về 2
429/UBND 17/02/2023 Về việc đấy mạnh thực hiện công tác CCHC năm 2023
Lượt xem: 140
Tải về 1
12
Cơ quan ban hành
Công an huyện Mộc Châu