Top slide banner
Tổng số: 38
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
2552/KH-UBND 23/08/2022 Kế hoạch Kiểm tra, đánh giá năng lực công chức, viên chức năm 2022
Lượt xem: 55
Tải về 2
141/BC-UBND 09/03/2022 BÁO CÁO Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính Quý I/2022; Phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính Quý II/202
Lượt xem: 46
Tải về 0
558/KH-UBND 01/03/2022 Kế hoạch Tổ chức hội nghị bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ, công chức về công tác cải cách hành chính Nhà nước, văn thư lưu trữ, chế độ chính sách và thi đua khen thưởng năm 2022
Lượt xem: 34
Tải về 0
545/KH-UBND 28/02/2022 KẾ HOẠCH Khắc phục những hạn chế trong thực hiện Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của huyện Mộc Châu
Lượt xem: 52
Tải về 0
547/KH-UBND 28/02/2022 KẾ HOẠCH Kiểm tra công tác cải cách hành chính, hoạt động công vụ năm 2022
Lượt xem: 44
Tải về 0
546/KH-UBND 28/02/2022 Kế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước năm 2022 trên địa bàn huyện Mộc Châu
Lượt xem: 39
Tải về 0
28/2/2022 28/02/2022 KẾ HOẠCH Thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2022
Lượt xem: 58
Tải về 0
546/KH-UBND 28/02/2022 KẾ HOẠCH Tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước năm 2022 trên địa bàn huyện Mộc Châu
Lượt xem: 59
Tải về 1
548/KH-UBND 28/02/2022 Kế hoạch Thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2022
Lượt xem: 70
Tải về 4
379/KH-UBND 15/02/2022 Kế hoạch Kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện công tác dân vận, dân chủ trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và chính quyền các cấp năm 2022
Lượt xem: 67
Tải về 0
1234
Cơ quan ban hành
Thủ tướng Chính phủ
Công an huyện Mộc Châu