Top slide banner
Tổng số: 14
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
986/KH-UBND 23/03/2023 Kế hoạch Thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2023
Lượt xem: 88
Tải về 2
654/KH-UBND 02/03/2023 Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2023
Lượt xem: 88
Tải về 2
606/KH-UBND 28/02/2023 Kế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước huyện Mộc Châu năm 2023
Lượt xem: 96
Tải về 2
201/KH-UBND 22/02/2023 Kế hoạch thực hiện Đề án số 06-ĐA/HU ngày 15.3.2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Mộc Châu năm 2023
Lượt xem: 86
Tải về 2
429/UBND 17/02/2023 Về việc đấy mạnh thực hiện công tác CCHC năm 2023
Lượt xem: 87
Tải về 1
299/KH-UBND 09/02/2023 Kế hoạch Khắc phục những hạn chế trong thực hiện Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của huyện Mộc Châu
Lượt xem: 88
Tải về 3
37/QĐ-UBND 09/01/2023 Quyết định về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước huyện Mộc Châu Năm 2023
Lượt xem: 83
Tải về 2
379/KH-UBND 15/02/2022 Kế hoạch Kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện công tác dân vận, dân chủ trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và chính quyền các cấp năm 2022
Lượt xem: 105
Tải về 1
378/KH-UBND 15/02/2022 Kế hoạch Công tác văn thư, lưu trữ năm 2022
Lượt xem: 105
Tải về 2
2926/QĐ-UBND 03/11/2021 Quyết định Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước huyện Mộc Châu giai đoạn 2021 - 2030
Lượt xem: 27
Tải về 1
12
Cơ quan ban hành
Thủ tướng Chính phủ
Công an huyện Mộc Châu