Top slide banner
Tổng số: 28
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
160/QĐ-UBND 25/01/2022 Quyết định về việc công bố danh mục và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lượt xem: 30
Tải về 0
87 /QĐ-BTNMT 14/01/2022 Quyết định Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 32
Tải về 0
30/QĐ-UBND 10/01/2022 Quyết định Về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính huyện Mộc Châu năm 2022
Lượt xem: 75
Tải về 0
5947/QĐ-BCA-C06 19/07/2021 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành,được sửa đổi bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực cấp, quản lý căn cước công dân và lĩnh vực cấp, quản lý Chứng minh thư nhân dân thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an
Lượt xem: 53
Tải về 0
222/QĐ-UBND 02/02/2021 Về việc công bố quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý Nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo
Lượt xem: 144
Tải về 5
2961/QĐ-UBND 28/12/2020 Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính Lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và PTNT
Lượt xem: 108
Tải về 2
2673/QĐ-UBND 03/12/2020 Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Tư pháp về lĩnh vực Hộ tịch, Trọng tài thương mại, Hoà giải thương mại
Lượt xem: 142
Tải về 4
2577/QĐ-UBND 26/11/2020 Công bố Danh mục thủ tục hành chính Lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động, Lĩnh vực lao động tiền lương thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
Lượt xem: 136
Tải về 4
2446/QĐ-UBND 11/11/2020 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính (lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo) thuộc phạm vi, chức năng quản lý Nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo
Lượt xem: 160
Tải về 16
2347/QĐ-UBND 28/10/2020 Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lượt xem: 113
Tải về 1
123
Cơ quan ban hành
Thủ tướng Chính phủ
Công an huyện Mộc Châu