Tổng số: 35
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
14/BC-TTCH 22/09/2021 Báo cáo Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Mộc Châu ngày 22/9/2021
Lượt xem: 28
Tải về 11
2373/QĐ-UBND 11/09/2021 Về việc thành lập Khu cách ly y tế tập trung phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại Trụ sở Chi cục Thuế (cũ)
Lượt xem: 17
Tải về 3
2352/QĐ-UBND 08/09/2021 Thành lập khu cách ly y tế tập trung phòng, chống dịch Covid-19 tại Khách sạn Sao Xanh do người được cách ly tự nguyện chi trả
Lượt xem: 14
Tải về 2
2719/UBND-LĐ 30/08/2021 Về việc thông tin công tác phòng chống Covid-19 của huyện Mộc Châu đến công dân đang lao động, học tập, sinh sống ở ngoài tỉnh
Lượt xem: 39
Tải về 14
1042/BC-UBND 23/08/2021 Báo cáo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Mộc Châu ngày 23/8/2021
Lượt xem: 24
Tải về 1
917/BC-UBND 27/07/2021 Công tác phòng, chống bệnh dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Mộc Châu tính đến ngày 27/7/2021
Lượt xem: 22
Tải về 2
2254/UBND-LĐ 27/07/2021 V/v triển khai thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao đọng và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Mộc Châu
Lượt xem: 16
Tải về 3
599/BC-UBND 03/06/2021 Công tác phòng, chống bệnh dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Mộc Châu ngày 03/6/2021
Lượt xem: 18
Tải về 9
579/BC-UBND 01/06/2021 Công tác phòng, chống bệnh dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Mộc Châu ngày 01/6/2021
Lượt xem: 14
Tải về 3
543/BC-UBND 24/05/2021 Báo cáo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Mộc Châu ngày 24/5/2021
Lượt xem: 21
Tải về 2
1234