Tổng số: 24
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
222/QĐ-UBND 02/02/2021 Về việc công bố quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý Nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo
Lượt xem: 87
Tải về 5
2961/QĐ-UBND 28/12/2020 Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính Lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và PTNT
Lượt xem: 69
Tải về 2
2673/QĐ-UBND 03/12/2020 Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Tư pháp về lĩnh vực Hộ tịch, Trọng tài thương mại, Hoà giải thương mại
Lượt xem: 86
Tải về 4
2577/QĐ-UBND 26/11/2020 Công bố Danh mục thủ tục hành chính Lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động, Lĩnh vực lao động tiền lương thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
Lượt xem: 91
Tải về 4
2446/QĐ-UBND 11/11/2020 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính (lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo) thuộc phạm vi, chức năng quản lý Nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo
Lượt xem: 121
Tải về 16
2347/QĐ-UBND 28/10/2020 Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lượt xem: 70
Tải về 1
2348/QĐ-UBND 28/10/2020 Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lĩnh vực Lâm nghiệp, Lĩnh vực Khoa học công nghệ và Môi trường
Lượt xem: 110
Tải về 5
2314/QĐ-UBND 22/10/2020 Công bố Danh mục thủ tục hành chính (lĩnh vực điện) thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Công thương
Lượt xem: 71
Tải về 1
2208/QĐ-UBND 09/10/2020 Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Tư pháp về lĩnh vực Hộ tịch; Trọng tài thương mại; Hoà giải thương mại
Lượt xem: 54
Tải về 0
2167/QĐ-UBND 02/10/2020 Công bố danh mục thủ tục hành chính (lĩnh vực bảo vệ môi trường) thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 60
Tải về 1
123
Cơ quan ban hành
Thủ tướng Chính phủ
Công an huyện Mộc Châu