Quyết định ban hành quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Dân tộc huyện Mộc Châu
Số ký hiệu văn bản 02/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 02/03/2018
Ngày hiệu lực 12/03/2018
Trích yếu nội dung Quyết định ban hành quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Dân tộc huyện Mộc Châu
Hình thức văn bản Văn bản QPPL
Lĩnh vực Không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm QDQPPL02_2018_PDT.pdf
Loại văn bản